Giresun Telsiz Radyo Amatörleri Derneği

Üyelik

ÜYE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Derneğimize üye olmak, başvuruda bulunmak için, aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir.

1- Bir adet vesikalık Resim,

2- Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi,

3- Üye Başvuru Formu 

Dernek Tüzüğünüde inceleyebilirsiniz

Üye Başvuru Formu doldurulup imzalanarak Derneğimiz Yönetim Kuruluna başvurulur.

Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde başvuruyu değerlendirir. İlgiliye resmi yazı ile sonuçtan bilgi verilir

Genel Kurul miktarı değiştirmediği sürece derneğe giriş ücreti bir defaya mahsus 20.00 TL’dir. Yıllık aidat; 60.00 TL. olmak üzere ilk giriş toplam 80.00 TL. dir

Yıllık aidatlarımız her yıl; 60,00 TL veya aylık 5,00 TL

Aidatını yıl içinde ödemeyen; üyenin üyeliği, tüzük gereği silinir

  • Üyelik anlayışımızda amacımız üyelerden çıkar sağlamak değil, üyelerimize hizmet verebilmektir.
  • Amacımızdan bir diğeri Amatör Telsizciliğin gelişmesine yardımcı olabilmektir.
  • Diğer dernek ve kuruluşlarla hiçbir zaman ters düşmemek bölücülük yapmamak hedefimizdir.
  • Siz üyelerimizden isteğimiz yapacağımız çalışmalara ve hizmetlere güç katmanızdır.
  • Aynı zamanda tüm üyelerimizin görüşlerini dernek yönetici ve diğer üye arkadaşlarla paylaşması, düşüncelere katkı sağlayacaktır