Giresun Telsiz Radyo Amatörleri Derneği

Fonetik Alfabe

GİTRAD DERNEĞİNİN İLK AMACI AMATÖR TELSİZCİLERİN YETİŞMESİ, GELİŞMESİ, BİLGİLİ OLMALARINI SAĞLAMAKTIR. KOLAY GELSİN…

Fonetik Alfabe

Fonetik Alfabeyi Buradan da İnceleyebilirsiniz

Uluslararası ve Milli Fonetik Alfabe Vikipeti sayfasından

Uluslararası Fonetik Alfabe ile ilgili Açıklamalar

 • Fonetik alfabe, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan alfabedir.  Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş genelde Uluslararası sözcükler kullanılır.
 • Fonetik alfabenin kullanılması, telsiz haberleşmesinde kritik bilgilerin doğru anlaşılması için oldukça faydalıdır.
 • Amatör Telsizcilikte ulusal haberleşmelerde Milli Fonetik Alfabe, uluslararası haberleşmelerde ise Uluslararası Fonetik Alfabe kullanılır. Bu sebeple aynı dili konuşmak amacıyla aşağıdaki kelimeleri öğrenmek son derece yarar sağlayıcı olacaktır.
 • Alfabenin kodlanmasının dışında, rakamların da kodlanması özellikle koordinat gibi kritik rakamların da kodlanması genellikle kullanılan bir yöntemdir ve VHF operatörlerinin bilmesi gereklidir. Normal durumlarda rakamların İngilizce okunuşları kodlanır.
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) fonetik alfabesine dayanan standart bir fonetik alfabeyi 1959 yılında kabul etmiştir.
 • Bu fonetik alfabe, II. Dünya Savaşı’nı takip eden birkaç yıl içinde değişen, gelişen ve uluslararası kabul edilebilirliği artan bir alfabedir. Özellikle uluslararası görüşmelerde standartlaşan bu alfabenin kullanılması amatör telsizcilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
 • Standart olmayan fonetik kullanımı ise anlam karmaşasına neden olabilmektedir. Örneğin, “J” için “Japonya”, “A” için “Amerika” ve “I” için “İtalya” kullanılması, bu ülke adlarının, operatörün konumu olarak yanlış yorumlanmasına yol açabilir.
 • Alışılmadık veya nadiren kullanılan kelimeleri ve terimleri anlamak ve yorumlamak bazı koşullarda zor olabilmektedir. Örneğin HF (High Frequency) bandında yapılan muhaberelerde, kötü atmosferik koşullar altında zayıf gelen sinyaller ve çevredeki enterferans kaynakları nedeniyle alınan sesin kalitesi düşmektedir. İyi koşullarda bile birçok kelime ve alfabetik karakter (B, C, D, E gibi…) kulağa benzer gelmektedir. Telsiz operatörlerinin istasyon tanımlaması, ilgili operatör adı ve konumunu alabilmek için fonetik alfabeyi düzenli olarak kullanmaları bu sorunun aşılmasını sağlamakta ve daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmaktadır.
 • Amatör telsizciler kendi ülkeleri içerisinde haberleşme yaparken ulusal fonetik alfabeyi de kullanabilmektedir. Uluslararası fonetik alfabenin daha yaygın kullanılması nedeniyle ulusal fonetik alfabe çok sık kullanılmamakta birlikte ülkemizde geçerli olan ulusal fonetik alfabeye yukarıda yer verilmiştir.
 • Vikipedi, özgür ansiklopedi Uluslararası Fonetik Alfabe X-ışınları ile çekilmiş bir görüntü, çeşitli ünlü seslerin söylenimi sırasında ağzın hareketleri.
 • Uluslararası Ses Abecesi veya Uluslararası Fonetik Alfabe (sesçil alfabe, sesçil abece, İngilizce: International Phonetic Alphabet, IPA), seslerin kâğıt üzerinde gösterilebilmesi için oluşturulmuş standart alfabedir. Tüm dillerdeki konuşma seslerini bir örnek biçimde kodlayabilmek için oluşturulmuş işaretler ve simgeler sistemidir. Bu sistemden en çok dilbilimde ve sözlüklerin hazırlanmasında yararlanılır.[1]
 • Dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak, tutarsız ve keyfi yazımlarla çok sayıda transkripsiyon (yazı çevirimi) sisteminin doğurduğu karışıklıkları önlemek amacıyla geliştirilmiş alfabedir. IPA’nın bir amacı da bir sözcüğü diğerlerinden ayırmaya yarayan her ses için ayrı bir sembol geliştirmektir.
 • IPA’da temel olarak Latin harfleri kullanılır. Bunun dışında başka alfabelerden harf alınmış (örneğin Yunan Alfabesi), bunlar Latin harflerine uyacak biçimde değiştirilmiştir. İnce ses ayırımları ve genizsilleşen ünlülerle sesin uzunluk, vurgu ve titreşimi, harflerin üstüne veya altına konan çeşitli işaretlerle belirtilir.
 • IPA dar ve geniş yazı çevrimlerinde kullanılabilir. Mesela anadili İngilizce olanlar tek bir /t/ sesi ayırt ederler. Bu sebeple geniş yazı çevriminde bu sese karşılık tek bir sembol yeterlidir. Ama /t/’nin “tap”, “pat” ve “stem” gibi sözcüklerdeki söylenişlerinin birbirinden biraz farklı olduğunu belirtmek için dar yazı çevrimi yani /t/’nin altına veya üstüne belli işaretler koymak gerekir.
 • Uluslararası Ses Abecesi umulduğu kadar başarılı olamamıştır. ABD’de Avrupa’ya nazaran daha az kullanılmıştır. Latin alfabesinin yanı sıra çok sayıda özel işarete yer verdiği için basım ve daktilo etme güçlüğü vardır. Daktilo güçlüğünü engellemek için X-SAMPA geliştirilmiştir. Yer kazanmak ve kolaylık sağlamak gayesiyle IPA işaretleri ekseriyetle değiştirilerek veya birbirlerinin yerine kullanılır.