Giresun Telsiz Radyo Amatörleri Derneği

Hakkımızda

AMATÖR TELSİZCİ KİMDİR?

 • Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi, amatör telsizcidir.

RADYO AMATÖRLÜĞÜ’ NÜN İLKELERİ

 • 1- Amatör Telsizci CENTİLMEN‘ dir.
 • Frekans spektrumunu başkalarının zevklerini azaltacak biçimde, bilerek kendi zevki için kullanmaz. Kendi açısından, toplum ve yönetim için konulmuş kurallara uyar.
 • 2- Amatör Telsizci SADIK‘ tır. 
 • Radyosunu gerektiğinde toplumun hizmetinde kullanır ve ona sapmaz bağlılığını sunar.   
 • 3- Amatör Telsizci GELİŞTİRİCİ‘ dir. 
 • İstasyonunu bilimle baş başa tutar. İstasyonu iyi kurulmuş ve etkindir. İşletme uygulaması temiz ve kurallara uygundur.    
 • 4- Amatör Telsizci DOST‘ tur. 
 • İstendiğinde yavaş ve sabırla gönderme yapar, yeni başlayanlara arkadaşça tavsiye ve öneriler yapar, yayın dinleyicilerine nazikçe yardımda ve iş birliğinde bulunur; bunlar Amatör Ruhunun işaretleridir.   
 • 5- Amatör Telsizci DENGELİ‘ dir. 
 • Radyo bir hobidir. Onun, hiçbir zaman evine, işine, okuluna ve toplumuna karşı olan görevlerini engellemesine izin vermez.   
 • 6- Amatör Telsizci VATANSEVER‘ dir. 
 • Bilgisi ve istasyonu, ülkesine ve halkına hizmet etmeye daima hazırdır.

KONUNUN AÇILIMI

 • Hiçbir menfaat gözetmeksizin ve beklemeksizin kendilerine ayrılmış frekans bantlarında haberleşme yapan kimseye amatör telsizci, bu uğraşa amatör telsizcilik denilir. Amatör telsizciler “radyo amatörü” olarak da anılmaktadırlar.   
 • Amatör telsizcilik, gittikçe daha çok ilgi duyulan ve yayılan bir hobidir. Günümüzde, Dünya üzerinde 2-3 milyona yakın radyo amatörü olduğu tahmin edilmektedir. Amatör telsizciler sadece haberleşme yapmakla kalmayıp aynı zamanda elektronik ve haberleşme tekniği konularında çalışma ve araştırmalar da yaparlar.   
 • Haberleşmede büyük bir çığır açan tek yan band (SSB- Single Side Band) tekniği amatör telsizcilerce bulunmuştur. Amatör telsizciler haberleşmelerinde çağrı işareti kullanmak zorundadırlar. Ayrıca yapılan görüşmelerin tarih, saat, frekans ve sinyal gücü olarak kaydedilmesi zorunludur. Amatör telsizciler, bulundukları yerde kendi aralarındaki telsiz görüşmelerini VHF ve UHF bandında yaparlar. Bu haberleşme, iki cihazın birbiri ile doğrudan haberleşmesi şeklinde (simpleks) olabileceği gibi, amatör telsizcilik kuruluşlarının kurdukları VHF veya UHF bandında çalışan tekrarlayıcı istasyonlar vasıtası ile de olabilir.
 • Türkiye’de bulunan bütün tekrarlayıcı istasyonlar, 2 metre ve 70 cm amatör bandında çalışmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı uzak mesafe haberleşmelerini ise kendi kurdukları istasyonlarındaki HF (high frequency- 1,8 ilâ 30 MHz arasındaki kısa dalga bantlarında çalışan) cihazları ile ve amatör telsizcilere tahsis edilen frekanslarda yaparlar.
 • Amatör telsizciler, ayırım ve bölücülük yaparak haberleşme yapamazlar, dünyada bulunan tüm radyo amatörleri birbirlerine karşı saygın ve sorumludur. 
 • Amatör telsizciler, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yaparlar, dernek veya kuruluşlarıyla övünmezler, hedefleri hobilerini gerçekleştirirken olağanüstü haller içinde kendilerini yetiştirmektir. 

İLKELERİMİZ

 • 1- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • 2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 • 3- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • 4- Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • 5- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • 6- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun bükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • 7- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

VİZYONUMUZ

 • İstiyoruz ki…
 • 1- Derneğimizde, amatör telsizcilik ile ilgili bilgileri öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.
 • 2- Derneğimizde her üye, kendisinin öğrenme ve gelişmesi için her türlü fırsatın verildiğini bilsin
 • 3- Derneğimizde hem öğretenler hem de öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın.
 • 4- Dernek üyeleri gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.
 • 5- Derneğimizde, herkes her gün daha iyiye ve güzelliklere ulaşmak için çalışsın.

MİSYONUMUZ

 • Her zaman olağanüstü haller ve acil durumlara hazır, becerikli ve uyumlu çalışan amatör telsizciler yetiştirmek, eğitmek.
 • Olağanüstü ve acil durumlarda en hızlı haberleşme ve hareket halinde olay yerine ulaşabilen ekip, sivil toplum kurumu olabilmek.
 • Sadece amatör telsizcilik alanlarda değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini kanıtlayabilecek seviyeye ulaşmış insanlar yetiştirmek.   
 • Yaşadığı toplumda örnek gösterilebilecek ve topluma faydalı insanlar yetiştirmek, geliştirmek, olağanüstü durumlarda anında yardım ekibi becerisi gösterecek ekipler oluşturmak.
 • Yardım, sevgi ve saygı fikirlerine sahip, olağanüstü haller, savaş durumları, felaketlerde haberleşme alanında her türlü hizmetleri yapabilecek, sistem kurabilen, yapabilen ve her kurumla haberleşebilen haberleşme teknik operatörleri yetiştirmek.