ÜYE BAŞVURU İŞLEMLERİ
          Derneğimize üye olmak, başvuruda bulunmak için aşağidaki belgeleri ve istenenleri hazırlayınız.              
          1-Bir adet vesikalık Resim,
          2-Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi,
          3-İkametgahını Belgeleyen Nüfus Kayıt Belgesi, (Adres Beyanı)
          4-Üye Başvuru Formu. Doldurulup imzalanarak Derneğimiz Yönetim Kururluna başvurulur. Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde başvuruyu değerlendirir. İlgiliye resmi yazı ile sonuçtan bilgi verilir...
          5-Derneğe giriş ücreti bir defaya mahsus 20.00 TL. Yıllık aidat; 60.00 TL. olmak üzere ilk giriş toplam 80.00 TL.dir.
         
          Yıllık aidat ise her yıl;
60.00 TL.   Veya aylık
5.00 TL.dir.
          Aidatını yıl içinde ödemeyen; üyenin üyeliği, tüzük gereği silinir...
 
BELGEYİ İNDİREREK BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
Başvuru dilekçesini            BURDAN              İndirin pdf olarak