ÜYE BAŞVURU İŞLEMLERİ
          Derneğimize üye olmak, başvuruda bulunmak için aşağidaki belgeleri ve istenenleri hazırlayınız.              
          1-İki adet resim,
          2-Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi,
          3-İkametgahını Belgeleyen Nüfus Kayıt Belgesi,
          4-Üye Başvuru Formu. Doldurulup imzalanarak Derneğimiz Yönetim Kururluna başvurulur. Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde başvuruyu değerlendirir. İlgiliye resmi yazı ile sonuçtan bilgi verilir...
          5-Derneğe giriş ücreti bir defaya mahsus 20.00 TL. Yıllık aidat ise her yıl; 60.00 TL. Veya aylık 5.00 TL.dir.
Aidatını yıl içinde ödemeyen; üyenin üyeliği, tüzük gereği silinir...
 
ÖRNEK BELGELER
Başvuru dilekçesini            BURDAN              İndirin pdf olarak

    Başvuru dilekçesini             BURDAN              İndirin word olarak