ÇÖZÜMLÜ SORULAR
İŞLETME SORULARI VE CEVAPLARI
(
A-B Belgesi için)
                                

SORU 1 )  Greenwich’de tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?
 
a)     12 Haziran 2006 Salı, saat 21:30
b)     11 Haziran 2006 Salı, saat 20:30
c)     13 Haziran 2006 Çarşamba, saat 01:10
d)     12 Haziran 2006 Salı, saat 01:20

Tarih ve saat hesaplamalarında her bir boylam derecesinin arası 4 dakikadır.Sorulan yer doğuda ise ekleriz batıda ise çıkarırız.

25 derece, 25 x 4 = 100 dakika eder.
100 dakika 1 saat 40 dakika demektir.
Verilen yer doğu boylamında olduğu için Greenwich’ e nazaran tarih ve saat olarak ilerde demektir.
23:30 ‘ a 1 saat 40 dakikayı eklerseniz = 25:10 dakikaya ulaşırsınız.Bundan 24:00 saati çıkarırsanız doğu boylamındaki yerde saat 01:10 dur..Gün Çarşambadır..Çünkü Salı gününü 01 saat 10 dakika geçmiştir.Yani Çarşambaya girmiştir ve 13 Haziran olmuştur.
 
Doğru cevap (c) şıkkıdır..


SORU 2 ) RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade eder?
 
a) Kısmen okunuyor                                            b) Zor okunuyor
c) Mükemmel okunuyor                                      d) Hiçbiri

 
RST raporları  Okunabilirlik ( Readability) , Sinyal şiddeti ( Signal strength), Ton ( Tone ) olmak üzere üç bölümlüdür.
 
Okunabilirlik ( Readability) raporları 5 adettir ve 1 den 5’ e sayılarla ifade edilmektedir,
1 – Sinyaller okunamıyor,
2 – Sinyaller güçbela okunabiliyor. Ancak bazı kelimeler zaman zaman anlaşılıyor,
3 -  Sinyaller epeyce zor okunuyor,
4 – Sinyaller zorluk çekilmeden okunuyor,
5 – Sinyaller mükemmel okunuyor.
Son zamanlarda RST kısaltması amatörler arasında RSQ olarakda kullanılıyor ve Q harfi "Quality", yani yayın kalitesi olarak belirleniyor.
 
Karşı istasyona okunabilirlik 5 olarak verildiğine göre alınan sinyaller mükemmel okunuyor.
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 3 )  Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan “Burası  TA2CP” gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?     
 
  a ) Ankara                   b) Aydın               c) Adana                 d) Artvin

 
Amatör bölge numaralarını gösteren bir Türkiye  haritası edinmeli ve buradan bölge numaralarına çalışmalısınız.
TA2CP  2. bölgeye ait bir çağrı işaretidir. .Şıklarda verilenlerden Ankara 2. bölgededir.O halde çağrı Ankaradan yapılmıştır.

Doğru cevap (a) şıkkıdır.SORU 4 ) Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?
 
a)     Hangi bölgedensiniz?
b)     Saatiniz tam olarak kaçtır?
c)     Bana çağrı adınızı verir misiniz?
d)     Nasıl anten kullanıyorsunuz ?

 
Q işaretleri veya Q kodları olarak belirtilen işaretler kısaltma işaretleri olup genel olarak CW çalışmalarında kullanılırlar.Çok fazla sayıda Q işareti vardır ancak bunların bazıları devamlı kullanılırlar.Bu konuda listeler vardır.bu listelerden edinmeniz ve çok kullanılanları ezberlemeniz gerekecektir..

QTR kısaltması “Saatiniz tam olarak kaçtır?” anlamında kullanılır.
 
Doğru cevap  (b) şıkkıdır.SORU 5 ) Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (Contest) gayesi nedir?
 
a)     Amatörlerin hoşça vakit geçirmeleri
b)     En kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok istasyonla QSO yapmak
c)     Amatörlerin cihazları ile ilgili bilgi alışverişi
d)     QTH locater saptaması

 
 
Amatörlerin yaptıkları müsabakaların (Contest) gayesi en kısa zamanda mümkün olduğunca çok amatörle QSO yapmaktır..Bu bir yarışmadır, kim daha çok ve hızlı çalışırsa o kazanır.Heyecan verir, zevk verir, mutluluk verir, bol miktarda QSO kartı alır ve gönderirsin. Hepsi bu.
 
Doğru cevap (b) şıkkıdır.


SORU 6 ) Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?
 
a) Frekansın dalga boyu                                      b) Geriye dönen güç
c)  Çıkıştaki kazanç                                             d) Devamlı dalga

 
CW = Continious wave = Devamlı dalga demektir.
Devamlı dalga bir maniple ile mors alfabesine uygun olarak gönderildiğinde karşı taraftaki amatör bunu yine mors alfabesine göre gelen işaretlerden harflere dönüştürerek CW işaretlerini yani muhabereyi ( QSO’yu)  anlaşılır duruma getirir.
 
Doğru cevap (d) şıkkıdır


SORU 7 )  Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?
 
a)     Radyo amatörünün çıkış yaptığı yerin iyi durumda olduğu
b)     Çağrı yapan bir amatörün o frekanstaki diğer amatörler tarafından QSO yağmuruna tutulması
c)     Çağrıyı alan istasyonun karşı istasyona cevap vermeme durumu
d)     Hiçbiri


Pile-up terimi, çağrı yapan istasyonun nadir olarak çalışan veya uzak mesafedeki bir istasyon olması sebebi ile çağrıyı alan her amatörün bu istasyon ile QSO yapmak istemesi durumunda meydana gelen yığılmadan kaynaklanan durumun adıdır.
 
Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 8 ) Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi anlatır?
 
a) Yayın tekrarı              b) Yayın başlangıcı     c) Yayın sonu        d) Genel yayın

Mors çalışmalarında en çok kullanılan kısaltmaların listesine bir göz atmanızda yarar var.Bunlardan AR kısaltması göndermenin bittiğini bildiren bir kısaltmadır.Yani yayının devam etmeyeceğini bildirir.Yayın sonu anlamına kullanılır.
 
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 9 ) Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?
 
a)     Yakında bulunabilecek istasyonları uyarmak için
b)     Bütün istasyonlara genel çağrı yapmak için
c)     Yalnızca bir istasyona çağrı için
d)     Karşıdaki istasyonla görüşmeyi tekrarlamak için

 
Hem CW hemde SSB çalışmalarında CQ çağrısı tüm istasyonlar için genel çağrı anlamına gelir.CQ nün arkasından kıta ismi “ CQ Asia “ , bölge numarası “9.bölge istasyonları “, DX “Uzak mesafe  istasyonları yani çağrı yapanın kendi bölgesinin  veya kendi ülkesinin dışındaki amatörlere  yaptığı çağrı”, bunların dışında karşı istasyonun çağrı işareti eklenerekde “ TA3CY burası TA3BQ “ yapılabilir.Cevap verirken bunlara dikkat etmek gerekir.
 
Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 10 ) IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda haberleşme yapılması hatalı olur?
 
a) 144.425 MHz              b) 144.010 MHz           c) 145.775 MHz        d) 145.250 MHz

 
 
IARU Region-1 frekansları düzenlemesinde 144.010 MHz frekansında FM modu ile haberleşme yapmak hata olur.
 
Doğru cevap (b) şıkkıdır.

 
SORU 11 ) Amatör tekrarlayıcı (Repeater/Röle) istasyonları  ne amaçla kullanılır?

a)   İyonosferik açılımların izlenmesine olanak sağlamak amacıyla
b)   Direkt haberleşme yapabilen istasyonların haberleşmesi için
c)   İki ayrı frekans kullanımının haberleşmeye getirdiği esneklikten faydalanmak amacıyla
d)   Doğrudan haberleşme sağlayamayan istasyonların haberleşmesini sağlamak amacıyla

Amatör tekrarlayıcılar yada röleler doğrudan haberleşme yapamayan istasyonların haberleşmesini sağlamak için kullanılırlar.

Doğru cevap (d) şıkkıdır


SORU 12 ) Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?

a) QRU                    b) QRV                  c) QRT                       d) QRZ


En çok kullanılan Q kodlarını bir liste halinde hazırlayıp ezberlemenizde yarar var.
Her hangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce genellikle istasyonumuzun frekans üzerinde çalışmak üzere hazır olduğunu bildirmemiz gerekir.
Misal olarak :
( Burası TA3BQ frekansta QRV ) Böylece haberleşmek  “QSO yapmak” isteyen istasyonlar sizin frekansta olduğunuzu anlarlar ve çağrı yaparlar.

Doğru cevap (b) şıkkıdır.SORU 13 ) 144.0-144.1 MHz’de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

a)   Yalnızca CW
b)   CW ve RTTY
c)   Yalnızca SSB
d)   CW ve SSB

CW : Mors çalışması

RTTY : Özel bir makine veya PC’ ye bir kurulan kurulan (Software) programı ile yapılan telem muhaberesi.

SSB : Tek yan bantlı radyo telefon muhaberesi
   
Belirtilen VHF frekansları CW muhaberesine tahsis edilmiştir.Dolayısıyla sadece CW muhaberesi yapabilirsiniz.

Doğru cevap (a) şıkkıdır.SORU 14 ) Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

a)   Haberi kendi becerisine göre bir hızla gönderir
b)   Uluslar arası kurala göre 18 grup üzerinden gönderir
c)   Ortalama 12 grup üzerinden gönderir
d)   Karşısındaki operatörün alma becerisine göre gönderir


CW QSO’ larında  en iyi karşılıklı çalışma, operatörlerin alma becerilerine uygun hızda gönderme yapmalarıdır.

Doğru cevap ( d) şıkkıdır


SORU 15 ) QRS kodunun anlamı nedir?

a)   Daha yavaş gönderiniz
b)   Daha hızlı gönderiniz
c)   RST raporu gönderiniz
d)   İstediğiniz şekilde gönderiniz


QRS kodu CW’ da daha yavaş gönderme isteğini belirten bir koddur.

Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 16 ) Uluslar arası fonetik alfabeye göre AE6JTK’ nın hecelemesi ne şekilde yapılır ?

     a) Alpha, Echo, Six, Julliett, Ticket, Kilo
     b) Alpha, Echo, Seven, January, Tango, Kilo
     c) Alpha, Echo, Six, Julliett, Tango, Kilo
     d) Alpha, Echo, Six, January, Ticket, Kilo


 
Uluslar arası fonetik alfabeye göre :

A : Alpha   E : Echo    6 : Six    J : Julliett   T : Tango     K : Kilo

olarak söylenir.

Buna uyan heceleme c şıkkında görülmektedir.
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır
SORU 17 ) Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

a) Mayday              b) SOS              c) Help               d ) CQ 


Uluslararası kurallara göre tehlike anında telsiz telefonda iseniz “MAYDAY” çağrısı yapılır.

Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 18 ) Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslar arası saat sistemi kullanılır?

a) USC                 b) EST                 c) UTC                       d) Yerel saat


Uluslar arası amatör radyo haberleşmelerinde UTC saat sistemi kullanılır.Kabaca GMT ile aynidir.   
UTC : “Universal Coordinated Time” kelimelerinin baş harfleri alınarak yapılmıştır ve anlamı “Koordineli evrensel zaman” olarak Türkçeye çevrilebilir..
GMT : Greenwich Mean Time “ kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kelime olup İngilteredeki Greenwich kasabasından geçen 0 meridyenine göre verilen zaman anlamına kullanılmaktadır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 19 ) Simplex çalışma sisteminde, aynı anda :

a)   Tek frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür
b)   Tek frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür
c)   Çift frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür
d)   Çift frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür


Simplex çalışmanın  telgraf sistemindeki anlamı “Tek yönlü çalışma”  demektir.
Bu tip çalışmada Tek frekans kullanılır haberleşme tek yönlüdür.

Doğru cevap (b) şıkkıdır.


SORU 20 ) Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?

a)   Dünya haritası
b)   Azimut haritası
c)   Topografik harita
d)   Merkatör haritası


Anten yönünün bulunmasında Azimut haritalarını kullanırız.

Doğru cevap (b) şıkkıdır

SORU 21 ) Verici çıkış test ve kontrolleri sırasında, hava da gereksiz karıştırmalara
sebeb olmamak için ne kullanılır?
 
a)     Rezonanslı anten
b)     Rezonanssız anten
c)     Suni anten (Dummy load)
d)     Kullanılmayan bir frekans


 
Verici ayar ve test çalışmalarında Suni yük (Dummy load) kullanılır böylece gereksiz enterferans ve karıştırmalar önlenmiş olur.
 
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 22 ) Türkiye’deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan “IARU ZONE 20" ifadesi ne anlama gelmektedir?.
 
a)     Türkiye’nin üyelik sırasını
b)     Türkiye’nin başarı sıralamasındaki yerini
c)     Türkiye’nin bölge numarasını
d)     Türkiye’nin üyelik kodunu

 
QSL kartlarındaki "IARU ZONE 20"  ifadesi Türkiye’nin bölge numarasını göstermektedir.
 
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 23 )  Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?
 
      a) Göndermeye başlayabilirmiyim?
      b) Mesajınız var mı?
      c) Meşgulmusunuz?
      d) Beni tekrar ne zaman arayacaksınız?

 
QRX kısaltması “Beni tekrar ne zaman arayacaksınız” ve “Sizi tekrar( Eğer zaman bildirilecekse)  ………. saatte” veya (Eğer frekans bildirilecekse)”  …………frekansından arayacağım” anlamlarına gelen bir kısaltmadır.Radyo amatörleri bu kısaltmayı radyo telefon konuşmalarında da kullanmaktadırlar.
 
Doğru cevap (d) şıkkıdır.


SORU 24 ) TA2EX/3 çağrı işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 
a)     Adalarda çalışan bir amatörün çağrı işaretini
b)     2. Bölgeden 3. Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir
c)     B lisansı ile A lisanslı istasyonda çalışan amatörün çağrı işaretini
d)     Hiçbiri

TA2 öneki ( Prefix) 2. Bölgeye ait bir işarettir.Bu durumda istasyon ikinci bölge istasyonudur ancak çağrı işaretinin ardından “kesme 3” ( /3 ) ekini de eklediğinden çağrı yaptığı an 3. Bölgede olduğunu bildirmiş olmaktadır.
 
Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.


SORU 25 ) Telsiz telgraf haberleşmesinde “ Beni duyabiliyor musunuz?”sorusu  aşağıdaki    kısaltmalardan hangisi ile ifade edilir?
 
      a) QSK             b)     QRK               c) QBD                    d) QSA

 
Telsiz telgraf ve telefon çalışmalarında “Beni duyabiliyormusunuz? ” sorusu için QSK kısaltmasını kullanıyoruz.Genel olarak bu kısaltma “Müsaade ederseniz araya girmek istiyorum “ anlamında kullanılmaktadır.CB’ cilerin “ breyk.. breyk “ ( Break.. break ) çağrısı ile  ayni anlamdadır.
 
Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 26 ) Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)     Tek yönlü radyo yayınıdır
b)     Sayısal veri iletişimi ile telsiz telgraf haberleşmesidir
c)     İki radyo istasyonunun karşılıklı konuşması ile ilgili radyo yayınıdır
d)     İstasyon programlarının otomatik olarak yeniden gönderilmesi olayıdır

 
“Broadcast” terimi sadece gönderme yapan tek yönlü radyo yayınıdır ve genel olarak ticari radyo yayınları bu kelime ile beraber anılır, mesela BBC' de ( BBC = British  Broadcasting Company)  olduğu gibi..
 
Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 27 ) Radyo sinyallerinin yayılmasında kritik açı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)     Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en alçak açısıdır
b)     Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en yüksek açısıdır
c)     Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönünden 180 derece ters yönüdür
d)     Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönündeki açısıdır.

 
 
Bir radyo dalgasının dünyaya dönen en yüksek açısına Kritik açı (Critical angle ) denilmektedir.Bu açı giden radyo dalgası ile yerküre arasındaki açıyı ifade eder.
Bu açı biraz daha büyüdüğünde radyo dalgaları iyonosferi deler ve uzaya çıkar,  bu sebeble “Kritik açı” denilmiştir…
 
Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 28 ) Çağrı adının başında DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?
 
a)     Danimarka
b)     Dominik
c)     Almanya
d)     Arjantin

“DL” Öneki Almanyaya ait bir önektir.
 
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 29 ) Amatör telsiz telgraf haberleşmesi için istasyon açıldığında yapılacak ilk işlem
 
          a) Amatör bandda hemen çağrı yapmaktır
          b) Bir süre mors alma pratiği yaparak göndermeye geçmektir
          c) Çalışılacak bandda kısa bir süre dinleme yaparak  haberleşme koşullarının               
             uygun olup olmadığını tespit etmek ve bandda çalışan istasyon bulunup bulunmadığına   bakmaktır
         d) Bir seri V harfi göndererek karşı istasyonun  alıcısını ayarlamasını sağlamaktır

 
 
İyi bir radyo amatörü için doğru olan çalışma şekli  ( c ) şıkkındaki çalışma şeklidir.. 
 
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 30 ) Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN ( Yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi nasıldır?
 
a)     Sierra – Echo – Victor – Echo – November
b)     Spain – Europa – Victor – Europa – November
c)     Sugar – Europa – Very – Europa – November
d)     Sierra – Echo – Very – Echo – November

Fonetik alfabeyi zaten çalışmış olmalısınız.Doğru hecelenme ( a ) şıkkındaki Sierra-Echo-Victor-Echo-November olduğunu görmüşsünüzdür.
 
Doğru cevap ( a ) şıkkıdır

SORU 31 )  Telsiz radyo haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?

a)   İstasyon haberleşmeye hazır
b)   Görüşmeyi onaylıyorum
c)   Görüşmeyi kesiyorum
d)   İstasyonumu kapatıyorum

CL kısaltması “İstasyonumu kapatıyorum” anlamında kullanılır ( I am CLosing my station )

Doğru cevap  (d) şıkkıdır


SORU 32 )  Telsiz telgraf haberleşmesinde “istasyonunuzun tam olarak yeri neresidir” sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile sorulur?

a) QSB                      b) QSO                             c) QTH                                d) QRO

İstasyonunuzun tam olarak yeri neresidir sorusunun kısaltması “QTH” kısaltmasıdır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır..


SORU 33 )   RTTY kısaltması neyi ifade eder?

a) Telsiz telefonu                                           b) Radio teletype’e
c) Radyo televizyonu                                    c) Hiçbiri

RTTY radyo teletayp ( Radio teletype ) çalışmasını ifade eder..

Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 34 ) QSL kartları ne için kullanılır?

a)  Amatörün ülkesindeki doğal güzellikleri tanıtmak için
b)  Amatör istasyonun reklamı amacı ile
c)  Karşı taraftaki amatöre jest için
d)  Yapılan bir görüşme (QSO) sonunda görüşmeyi onaylamak amacı ile


QSL kartları QSO’ nun onaylandığını göstermek  amacı ile karşılıklı gönderilen kartlardır.

Doğru cevap (d) şıkkıdır


SORU 35 ) Amatör telsizciler tarafından kullanılan telgraf kodu hangisidir?

a)   AMTOR telgraf kodu
b)   BAUD
c)   Uluslar arası mors kodu
d)   ASCII kodu


Amatör telsizciler telgraf kodu olarak Uluslar arası mors kodunu  kullanırlar..

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 36 ) Aşağıdakilerden hangisi bir transmisyon hattı çeşitidir?

a)   Tek telli hatlar
b)   İki telli paralel hatlar
c)   Koaksiyel hatlar
d)   Hepsi


Yukarıda gösterilen üç hat tipi de transmisyon hattı olarak kullanılırlar.

Doğru cevap “Hepsi” şıkkıdır  yani (d) şıkkı..


SORU 37 ) 20 m amatör bandı hangi frekans aralığındadır?

a)   21.300 - 21.700
b)   21.000 – 21.450
c)   14.000 – 14.350
d)   14.050 – 14.225


20 metre amatör bandı, amatörlere tahsis edilmiş frekans bandları tablosuna bakarsanız  orada görüldüğü gibi “14.000 KHz ile 14.350” KHz aralığındadır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 38 ) Herhangi bir alıcının S metre’sinde okunan değer neyi belirler?

a)   VFO voltajını
b)   Süperheterodin çalışma seviyesini 
c)    Alıcı antenine gelen sinyal seviyesini
d)   Squelch ayarını


Alıcıların S metrelerinde okunan değerler alıcının antenine gelen sinyal seviyesini gösterir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 39 ) Bir elektromağnetik dalganın polarizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Vericinin yönüne
b)   Propagasyon yönüne
c)   Verici anteninin toprağa göre açısına
d)   Hiçbiri


Elektro manyetik dalgaların polarizasyonu verici antenin toprağa göre açısına bağlı olarak
( 90 derece ise ) Vertikal veya ( sıfır derece ise  ) Horizontal olur.     

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 40 ) İst

enmeyen radyasyonların ayarlanmış bir antenden yayılma riskini minimum yapabilmek için ne yapılmalıdır?

a)   Yüksek SWR oranı sağlamak
b)   Filtre veya zayıflatıcı kullanmak
c)   Besleme kaynağı voltajını denetlemek
d)   Çok bandlı anten kullanmak

İstenmeyen radyasyonların yayılımını durdurmak için genellikle filtreler ( Filter)  veya zayıflatıcılar ( Attenuator) kullanılır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.

SORU 41 )  435 MHz’de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir.Bunun neticesinde TV de :

a)       435 MHz’de alma güçlüğü doğar
b)       RF giriş katında aşırı yükleme olur
c)       435 MHz de osilasyon başlar
d)       TV anteninin elemanları hasar görür

Bu durumda TV’nin RF giriş katında aşırı yükleme olacağı açıktır.

Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 42 ) HF çalışması, yakında bir TV alıcısını enterfere edebilir.Enterferansa neden olan sinyaller aşağıdakilerden hangisi ile TV ye ulaşır?

a)       Toprak yoluyla
b)       Vericinin besleme kaynağı vasıtasıyla
c)       Verici frekansının polarizasyonu yoluyla
d)       TV anteni kablosunun ekranı ve/veya IF katı yoluyla


TV alıcısının enterfere olabilmesi ancak anten kablosu şildinde (ekranında) bozuk kısımlar olmasından kaynaklanabilir yada IF katı yoluyla TV ye etki yapabilir.Başka bir hata vericiyi antene bağlayan  besleme kablosunun antene bağlanmadan önce bir çirkin balunla antene bağlayarak kablonun şildi (ekranı) üzerinde RF akımının dolaşmasını önlememektir..

Doğru cevap (d) şıkkıdır


SORU 43 ) CQ çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a)       Zayıf bir istasyonun çalıştığı bir frekansta çağrı yapmak
b)       Daima CW kullanmak
c)       Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak
d)       Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek


İyi bir radyo amatörü çağrıya başlamadan önce çalışacağı frekansı dinler, boş olup olmadığını kontrol eder ve boş olduğunu gördükten sonra CQ çağrısı yapar.Unutmayalım ki Radyo amatörü Centilmendir, Kibardır, Naziktir..Bu sorunun cevap anahtarında (b) şıkkının doğru olduğu yazılıdır.Bu yanlıştır.

Doğru cevap (d) şıkkıdır


SORU 44 )  Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?

a) R1                             b) R5                               c) S9                                     d) T9


RST’ yi hatırlayacaksınız,Okunabilirlik (Readability) Sinyal (Signal, Ton (Tone) değerlerini gösteriyordu.
Şimdilerde radyo amatörleri RSQ olarak (Q=Quality)  ve Q harfini (Kalite) göstermek üzere değişiklik olarak kullanmaktadırlar..Okunabilirlik (Readability) değeri R1 – R2 – R3 – R4 – R5  olmak üzere beş adet
veriliyordu..R5 rahat ve net okunabilir işareti ifade etmek üzere kullanılıyor.

Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 45 ) Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne kadar uzağa yerleştirilmelidir?

a)       Mümkün olduğunca uzağa
b)       Mümkün olduğunca yakına
c)       1.098 m uzağa
d)       432 MHz’in yarım dalga boyu uzağına


Bu durum söz konusu olduğunda en akıllıca yerleştirme  UHF TV antenini en uzağa yerleştirmek olmalıdır..Radyo amatörleri akıllı ve zeki insanlardır..   

Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 46 ) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

a)       Ankara
b)       Adana
c)       Mardin
d)       Trabzon


Şıklarda verilen illerden Adana 5. bölgededir.O halde bu çağrı  Adana’dan yapılmış olabilir.

Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 47 ) Amatör banda dinleme halinde iken karşıdan TA7CA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?a)       Şırnak
b)       Bayburt
c)       Bingöl
d)       Mardin


Şıklarda  verilen illerden Bayburt 7. bölgededir.TA7CA Bayburt bölgesi istasyonudur.

Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 48 ) Greenwich’te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

a)       20 Ekim saat 11:00
b)       20 Ekim saat 00:40
c)       21 Ekim saat 01:40
d)       21 Ekim saat 11:10


40 derece,  her derece arası 4 dakika olduğundan  zaman olarak  40 x 4 dakika  = 160 dakika eder.
160 dakika = 2 saat 40 dakika  . Yer Doğu boylamında olduğundan 23:00 ‘ a ilave edeceğiz :
23:00 + 2:40  = 25:40 eder.24:00’ ı bu rakamdan çıkarırsak 01:40 kalır.Zaman ilerde olduğundan takvim 21 Ekim’dir.O halde o yerde tarih ve saat 21 Ekim 01:40 olur..

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 49 ) 30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?

a)       Aynı gün 14:00
b)       Aynı gün 18:00
c)       Ertesi gün 06:00
d)       Ertesi gün 14:00


İki ülke arasında 60 derece fark olduğundan 60 derece için zaman hesabı yaparsak ( Her derece 4 dakika idi)
60 x 4 = 240 dakika eder.240 dakika = 4 saat
İkinci  ülke batıda olduğundan 22:00 den 4 saatı  çıkaracağız  22:00 -  4  = 18:00  olacaktır.Tarih ayni gündür.
Netice “Ayni gün 18:00 “olarak çıkar.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır


SORU 50 ) Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

a)       14010 KHz
b)       7010 KHz
c)       14250 KHz
d)       21035 KHz

Verilen frekanslardan sadece 14250 KHz frekansında SSB çalışması yapabiliriz.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

SORU 51  ) Frekansı değiştirdiğinizi belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

a)   QRU
b)   QSY
c)   QSL
d)   QRZDoğru cevap QSY kısaltmasıdır yani ( b ) şıkkıdır

SORU 52 ) Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız ne yapmalısınız?

a)   Frekansın kullanımda olduğunu çağrı istasyonuna söyleyiniz
b)   Çağrı istasyonunu en yakın acil durum ağ frekansına yönlendiriniz
c)   Çağrıyı görmezden geliniz ve konuşmanıza devam ediniz
d)   Derhal konuşmayı bırakınız ve acil duruma cevap veriniz


Cevap gayet açık görünüyor, acil durum çağrısı duyduğunuzda derhal konuşmayı bırakıp acil durum çağrısı yapan istasyona cevap vermeniz gerekir.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır


SORU 53 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece uzak mesafe istasyonlarına genel bir çağrıdır?

a)   CQ CQ CQ de TA2KA TA2KA TA2KA  k
b)   TA2R de TA2KA TA2KA kn
c)   CQ DL CQ DL CQ DL de TA2KA TA2KA TA2KA k
d)   CQ DX CQ DX CQ DX de TA2KA TA2KA TA2KA


Uzak mesafe istasyonlarına yapılan çağrı CQ DX ile yapılan çağrı şeklidir.

(d ) şıkkı doğru cevaptır.

SORU 54 ) “CQ contest CQ contest this is TA2KA “ gibi bir çağrı hangi anlama gelir?

a)   TA2KA genel çağrı yapıyor
b)   TA2KA test yapıyor
c)   TA2KA yarışma istasyonlarına genel çağrı yapıyor
d)   TA2KA deprem duyurusu yapıyor


“Contest” yarışma anlamına gelen bir kelimedir. Çağrı "CQ contest" olduğundan TA2KA yarışma istasyonlarına genel çağrı yapıyor.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır

SORU 55 ) TB3CTR ‘ nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?

a)   Tokat – Bolu – Üç – Çankırı – Tekirdağ – Rize
b)   Trabzon – Bursa – Üç – Ceyhan – Trabzon – Rize
c)   Tekirdağ – Bolu – Üç – Çankırı – Tekirdağ – Rize
d)   Tunceli – Bursa – Üç – Ceyhan – Trabzon – Rize


T, Trabzon, B, Bursa, C, Ceyhan, T,Trabzon, R, Rize olarak söylendiğine göre doğru

cevap (b) şıkkıdır.

SORU 56 ) YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

a)   Yalova – Manisa – İki – Zonguldak – İzmir - Pazar
b)   Yankee – Muğla – two – Zulu – India – Papa
c)   Yozgat – Mardin – İki – Zonguldak – İzmir – Papa
d)   Yalova – Muş – İki – Zonguldak – İzmir – Pazar


Y, Yalova, M, Manisa, Z, Zonguldak, İ,İzmir,P, Pazar olduğuna göre doğru

cevap (a ) şıkkıdır

SORU 57 ) VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde gerçekleşir?

a)   Yer dalgaları ile
b)   İyonosfer yansıma ile
c)   Direkt dalgalar ile
d)   Troposferik yansıma ile

VHF bandında haberleşme Direkt dalgalarla gerçekleşir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır

SORU 58 ) Crossband ne anlama gelir ?

a)   Ayrı bendlarda almak ve göndermek
b)   Aynı bandda hem CW hemde SSB çalışmak
c)    Bandın bir tarafında alma, bir tarafında gönderme yapmak
d)   Bandın uygun yerinde çalışmak


Crossband çalışma çapraz çalışma demektir, yani farklı bandlarda alma ve gönderme yapmaktır..
VHF bandında almak, UHF bandından göndermek veya tersi gibi..
Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 59 ) Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?

a) TVI                       b) BCI                        c) RI                                  d) IF


Bir süperheterodin  alıcıda,  antenden gelen işaretin bir mikser ( karıştırıcı) katında lokal osilatör katından gelen işaretle karışımı sonrası meydana gelen ürünlerden seçilen bir üründür ve bu ürün Ara frekans ( Intermediate Frequency = Ara frekans = IF ) olarak adlandırılır.

Doğru cevap  (d) şıkkıdır.


SORU 60 ) VK çağrı kodu ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

a)   İngiltere
b)   Kanada
c)   Japonya
d)   Avustralya


VK ön eki ( Prefix) Avustralyaya ait bir ön ekdir.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır

SORU 61 ) Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika’ya aittir?

a) OH                 b) ON                  c) OX                        d) EA


Bu çağrı işaretlerinden "ON"  Belçika’ya ait çağrı işaretidir.Doğru cevap (b) şıkkıdır

SORU 62 ) OSCAR kelimesinin uluslar arası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

a)   Oscar – Sierra – Charlie – Alpha - Radio
b)   Oscar – Six – Charlie – Alabama - Romeo
c)   Oscar – Sierra – Charlie - Alpha - Romeo
d)   Otto – Sierra – Charlie – Alpha – Radio


“Oscar – Sierra – Charlie – Alpha – Romeo”   OSCAR kelimesinin doğru hecelenmesi olduğuna göre

 ( c ) şıkkı doğru cevap olacaktır.

SORU 63 ) SK4UZ çağrı işaretinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıldır?

a)   Simon – Kilo – Four – Uniform - Zulu
b)   Sierra – Kilo – Four – Ultra - Zulu
c)   Seven – Kilo – Four – Ultra - Zulu
d)   Sierra – Kilo – Four – Uniform – Zulu

Sierra – Kilo – Four – Uniform – Zulu  “ SK4UZ” çağrı işaretinin doğru hecelemesi olduğundan

doğru cevap ( d ) şıkkıdır

SORU 64 ) Aşağıdaki kısaltmalardan  hangisi ulusal saati ifade eder?

a) UTC             b) QST                 c) QTC                         d) MSA

MSA kısaltması  “Mahalli Saat Ayarı” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş ulusal saat ayarını gösterir.

Doğru cevap (d) şıkkıdır.


SORU 65 ) QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Hava basıncı
b)   Parazit
c)   Bülten
d)   Sinyal raporu


QST tüm amatörler için yayınlanan genel bülten anlamına kullanılmaktadır.Bu başlığı kullanan bir de radyo amatör mecmuası vardır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 66 ) Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde “meşgulüm” ifadesinin Q kodu karşılığıdır?


a) QRK                b) QRX           c) QRL                        d) QSL


QRL kodu “Meşgulmüsün?” “Meşgulüm” anlamlarında kullanılan Q kodu kısaltmasıdır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır

SORU 67 ) 1810-1850 KHz frekans bandı, hangi sınıf amatör telsizciler için verilmiştir ?

a) A sınıfı                b ) B sınıfı                  c) A ve B sınıfı                c) Hiçbiri

1810-1850 KHz frekansındaki bu band A sınıfı amatörlerin kullanacağı bir band olup  160 metre bandı olarak söylenir.

Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 68 ) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA2YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir

a)   Niğde
b)   Manisa
c)   Sakarya
d)   Yozgat


Bu çağrı işareti 2. bölgeye ait bir çağrı işaretidir, verilenlerden Sakarya ikinci bölgededir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 69 ) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA2BT gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

a)   Konya
b)   Zonguldak
c)   Ordu
d)   Adana


Bu çağrı işareti 2. bölgedeki istasyonlara ait olup verilenlerden Zonguldak ikinci bölgededir.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır


SORU 70 ) 90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan bir başka yerde saat kaç olacaktır?

a) 02:10             b ) 19:10                   c) 21:10                          d) 18:10


İki yer arasında 90+90 derece olarak 180 derece fark vardır.Her derece 4 dakika olduğundan 180 x 4 = 720 dakika fark olacaktır. 720 / 60 = 12 saat fark vardır.
Doğu boylamında olduğundan 14:10 a 12 saat eklerseniz 26:10 olacaktır.Şimdi 24’ü 26:10 dan çıkarırsanız  26:10 – 24 = 02:10 kalacaktır
Doğu boylamında yerel saat 02:10 dur.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır

SORU 71 ) 31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra’da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?

a)   1 Ocak 2002 Salı, saat 06:00
b)   31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 06:00
c)   31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 18:00
d)   1 Ocak 2002 Salı, saat 18:00


Her boylam derecesi arası 4 dakika olduğuna göre 90 derece doğu boylamı Londra’ya göre  90 x 4 = 360 dakika ilerdedir yani 360 / 60 = 6 saat ileridedir...Londra’da saat  24:00  ve günlerden Pazartesi olduğundan  6 saat ilerisi bir sonraki gün olacaktır, yani Salı günü, saat 06:00 olacaktır. Ayni zaman da yeni bir yıla girilmiş olacaktır..
1 Ocak 2002 Salı, saat 06:00

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır.


SORU 72 ) 14 MHz amatör bandını tek başına kullanabilme izni, hangi sınıf amatör telsizcilik belgesi sahiplerine tanınmıştır?

a) A sınıfı                  b) B sınıfı                  c) C sınıfı                d) Hiçbiri

Bazı bandlarda A sınıfı bir amatör telsizcilik belgesine sahip kişilerin nezaretinde diğer sınıf belge sahipleri de çalışma yapabilirler.Ancak burada “ Tek başına “ kullanabilme izninden bahsedildiği için bu izin sadece A sınıfı amatörlere aittir.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 73 ) B sınıfı amatör telsizcinin kullanamayacağı frekanslar aşağıdakilerden hangileridir?

a)   144 – 146 MHz
b)   1240 – 1300 MHz
c)   5650 – 5670 MHz
d)   1810 – 1840 KHz


B sınıfı amatör telsizciler 160 metre bandını kullanamazlar. 1810 – 1840  Khz frekansları da bu band içindedir.

Doğru cevap ( d) şıkkıdır.


SORU 74 ) TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)   2. bölgede çalışan bir amatör istasyonun çağrı işaretidir
b)   C sınıfı amatör telsizciye ait bir istasyonun çağrı işaretidir
c)   5. bölgeden 2. bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir
d)   Hiçbiri


TA5BI/2 çağrı işareti 5. bölgede olup 2. bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 75 ) Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

a)   QRM
b)   QRN
c)   QTH
d)   QSB


Amatör telsizciler diğer istasyonlardan parazit veya enterferans alındığını belirtmek için “QRM” kısaltmasını kullanılırlar..

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır.
     

SORU 76 ) AFET’ in milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

a)   Afyon – Fatsa – Erzurum - Tekirdağ
b)   Ankara – Fatsa – Erzincan - Tokat
c)   Amasya – Fatsa – Edirne - Tire
d)   Ankara – Fatsa – Edirne – Trabzon


“AFET” kelimesi için, “Ankara – Fatsa – Edirne – Trabzon” hecelemesi doğru heceleme
olacaktır.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 77 ) “Uplink” kavramı neyi ifade eder?

a)   Röle giriş frekansı
b)   Radyolink giriş frekansı
c)   Uydudan yere frekansı (iniş)
d)   Yerden uyduya frekansı (çıkış)
“Uplink” kavramı uydularla yapılan çalışmalarda kullanılan İngilizce bir terim olup  yerden uyduya doğru ( çıkış) bağlantı anlamına kullanılmaktadır.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır


SORU 78 ) Aşağıdakilerden hangisi “Radyo yayın enterferansı” anlamına gelir?

a) TVI             b) BCI                 c) RI                     d) IF


BCI “Broadcast interference” kelimelerinin kısaltılmış şeklidir ve “Radyo yayını enterferansı” olarak kullanılmaktadır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır..


SORU 79 ) OH çağrı kodu ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

a)   Finlandiya
b)   Holanda
c)   İsveç
d)   Almanya


OH çağrı işareti ön eki Finlandiya’ya aittir.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 80 )  QSX’ in uluslar arası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

a)   Quebec- Six – X Ray
b)   Quebec – Sierra – X Ray
c)   Kilo – Sierra – X Ray
d)   Kilo – Seven – X Ray


QSX’ in uluslar arası fonetik alfabeye göre hecelenmesi : Quebec – Sierra – X Ray olacaktır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.

SORU 81 ) QRT kodunun manası  nedir?

a)   Dinlemede kalın veya dinliyorum
b)   Göndermeyi durdurayım mı?
c)   Mevkiiniz neresidir?
d)   Mesajım var

QRT kısaltması “Göndermeyi durdurayım mı?” veya “Göndermeyi durdur” anlamlarında kullanılmaktadır.Bizde istasyonu kapatmak anlamında da kullanılmaktadır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.


SORU 82 ) QRZ kodunun manası nedir?

a)   V serisi göndereyim mi?
b)   Beni kim çağırıyor
c)   Gücü azaltayım mı ?
d)   Hazırım

QRZ kısaltması “Beni kim çağırıyor” anlamında kullanılan bir Q kodudur.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır


SORU 83 ) 73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama karşılık gelir?

     a)Göndermenin tam ve doğru olarak alındığını belirtmek
     b) CQ genel çağrısı
     c) Selamlar
     d) İstasyonumu kapatıyorum

73 kısaltması “Selamlar” anlamına kullanılan bir kısaltmadır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 84 ) 10100 – 10150 KHz frekans bandına müsaade edilen azami çıkış gücü (PEP) ne kadardır?

a) 400 W          b) 150 W                     c) 100 W                    d) 75 W

30 metre bandı olarak da adlandırılan bu bandda müsaade edilen azami (PEP)  güç 75 wattır.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 85 ) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

a) Nevşehir               b) Şanlıurfa              c) Kars                  d) Bursa

TA8UJ çağrı işareti 8. bölgede bulunan bir amatöre aittir.Şıklarda verilen şehirlerden Şanlıurfa 8. bölgededir.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır


SORU  86 ) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB5CCW gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

a) Manisa                  b) Uşak                  c) Mersin                d) Aydın

TB5CCW çağrı işareti 5. bölgedeki bir istasyona aittir.Şıklarda verilen şehirlerden Mersin 5. bölgededir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 87 ) Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?

a)   14010 KHz
b)   7010 KHz
c)   14250 KHz
d)   21035 KHz

Yukarıda verilen frekanslardan sadece 14250 KHz frekansında SSB muhaberesi yapılabilir

Doğru cevap ( c ) şıkkıdırSORU 88 ) 40 m bandı aşağıdakilerden hangisidir?

a)   21000- 21450  KHz
b)   20-21 GHz
c)   7000-7100 KHz
d)   14300-14350 KHz [/colour]

40 metre bandı 7000-7100 KHz frekanslarındaki banda verilen isimdir.(Artık 7200'e kadar yükseltilmiştir)

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır

SORU 89 ) TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?

a)   2.Bölgede bulunan bir amatöre air istasyondur
b)   Dernek istasyonudur
c)   Eğitim ve öğretim kuruluşlarına air istasyondur
d)   2.Bölgede geçici olarak çalışan bir istasyondur

Bu işaret 2. bölgedeki bir derneğe ait çağrı işaretidir.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır


SORU 90 ) TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

a)   Trabzon – Afyon – Beş – Edirne – Diyarbakır
b)   Tekirdağ – Ankara – Beş – Edirne - Denizli
c)   Trabzon – Ankara – Beş – Erzurum – Düzce
d)   Trabzon – Ankara – Beş – Edirne – Denizli

Trabzon – Ankara – Beş – Edirne – Denizli olarak hecelediğimize göre 

( d ) şıkkı doğru cevaptır.

SORU 91 ) LA çağrı kodu ön eki hangi ülkeye aittir?

a) Hollanda                    b) Haiti                            c) Norveç                            d) Lübnan

LA çağrı işareti ön eki Norveç’e aittir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 92 ) Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya’ya aittir?

a) EA                                 b ) EP                                        c) ON                                   d) SU   

EA ön eki  İspanya’ya aittir.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 93 ) BTK’ nın uluslar arası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır*

a)   Bravo-Tango-Kilo
b)   Bravo-Tango-Kilowat
c)   Btavo-Toronto-Kilo
d)   Bravo-Tango-Golf-Mike

BTK’ nın hecelenmesi Bravo-Tango-Kilo  olarak doğrudur..

Doğru cevap (a) şıkkıdır


SORU 94 ) İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?

a) Eğitim                         b) Deneme                            c) Test                                  d) Tatbikat

Mesajlar TEST mesajı olduğuna göre  başına ve sonuna Test kelimesi eklenmelidir.

Doğru cevap  ( c ) şıkkıdır


SORU 95 ) Amatör istasyonunuzu bir “SOS” veya “MAYDAY” göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?

a)   Sadece denizde bir gemiden iletim yapıyorken
b)   Sadece bir saatin 15. ve 30. dakikalarında
c)   İnsan yaşamına ve mala mevcut bir tehdit olması durumunda
d)   Ulusal Meteoroloji Dairesi bir meteoroloji uyarısı açıkladığı zaman

“SOS” CW ‘ da Yardım istemek anlamında kullanılır, “MAYDAY” radyotelefon muhaberesinde kullanılan yardım çağrısıdır.
Yardım çağrısı yapabilmek için insan yaşamına veya mala mevcut bir tehlike olması gereklidir ve sadece bu gibi hallerde kullanmak doğru davranış biçimi olur.. 

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


SORU 96 ) Aşağıdakilerden hangisi selamlar anlamına gelmektedir?

a) 73                                b) 88                                       c) 66                                        d) 55

"73"  Selamlar anlamına gelmektedir

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 97 ) Greenwich’de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?

                 a ) 20 Ekim saat 00:40
                 b)  21 Ekim saat 21:10
                 c)  20 Ekim saat 00:40
                 d)  21 Ekim saat 11:10

Bu soruda dikkatinizi çekmiştir a ve c şıkları birbirinin aynidir.Bu durumu ile hatalı bir sorudur.Hesabımızı yapalım :
25 derece ve her derece 4 dakika olduğuna göre 25 x 4 = 100 dakika eder.100 dakika 1 saat ve 40 dakika olduğundan ve doğu boylamında olduğu bildirildiğinden 20 Ekim saat 23:00 a 1 saat 40 dakika ekleriz.
23:00 ‘ a  1 saat 40 dakika eklenirse 24:40 olacaktır..Bu da geceyarısından sonra 00:40 demektir.Gün 20 Ekim’dir yani orada tarih ve saat  20 Ekim saat 00:40 olacaktır.Cevap formatlarında 97. sorunun doğru cevabı olarak ( a ) şıkkı verilmiştir o halde ( c ) şıkkı yanlışlıkla 20 Ekim saat 00:40 olarak yazılmıştır.Düzeltilmesi gerekir.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır.


SORU 98 )  Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerekli olmayan  bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Haberleşme tarihi ve UTC olarak zaman
b)   Haberleşme istasyonunun çağrı adı
c)   Haberleşmenin frekansı kullanılan
d)   Kullanılan  antenin cinsi

Soruda bahsedilen kayıt defterine biz amatörler Logbook da diyoruz.Bu kayıt defterinde a, b, c şıklarındaki bilgilerin bulunması gereklidir.O halde d şıkkı gerekli değildir.

Doğru cevap (d) şıkkıdır


SORU 99 ) Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?

a)   Sadece yüksek frekanslarda görüşme yaparken
b)   Yarışmalarda ( contest)
c)   Olağanüstü haberleşme şartlarında
d)   Amatör telsizciler şifreli haberleşme yapamaz

Amatör telsizciler Amatör Telsiz Yönetmeliğine göre Şifreli haberleşme yapamazlar.Yasaktır.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır


SORU 100 ) Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu onay için gönderilen belgeye ne ad verilir?

a) QSO kartı                            b) QSL kartı                           c) QTH kartı               d) QRUkartı

Haberleşmenin alındığını ve anlaşıldığını bildiren Q kısaltması QSL idi hatırlayacaksınız.QSL kartı karşılıklı birbirini beklemeden gönderilen bir kart olup iki taraflı haberleşmenin tasdiki anlamında kullanılmaktadır.
Anten, Propagasyon, Telsiz cihazı, Logbook ve QSL kartı radyo amatörünün her zaman kullandığı kelimelerdir.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.

SORU 101 ) Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book)aşağıda belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur?

a)   Hava durumu
b)   Haberleşme sıra numarası
c)   Çalışma frekansı
d)   Emisyon tipi


Bir amatör istasyonundaki mesaj kayıt defterine (logbook) hava durumunun  yazılması zorunluluğu yoktur.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 102 ) QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Hazır mısın?
b)   Bulunduğun yer neresidir?
c)   Saat kaç?
d)   Başka bir konu varmı?

QRV soru olarak  “Hazırmısın?” cevap olarak da  “ Hazırım” anlamlarına kullanılan Q kısaltmasıdır.

Doğru şık (a) şıkkıdır


Soru 103 ) CALL SİGN kelimesinin anlamı nedir?

a) Güç                b) Kontrol                    c) Çağrı İşareti                     d) Alındı

“Call” çağrı anlamına “Sign” işaret anlamında kullanılan İngilizce  iki kelime yanyana getirilerek
“Call Sign” çağrı işareti oluşturulmuştur.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır


Soru 104 ) QSV kelimesinin anlamı nedir?

a)   Hazır mısın ?
b)   Frekansımı değiştireyim mi?
c)   Bir dizi V harfi göndereyim mi?
d)   Daha hızlı göndereyim mi?

Q kısaltmalarından biri olan QSV kısaltması sorarken “Bir dizi V harfi göndereyim mi?” cevaplarken “Bir dizi V harfi gönder” anlamında kullanılır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

SORU 105 ) QRZ kelimesinin anlamı nedir?
 
a)   Sinyal şiddetim ne?
b)   Frekansım değişiyor mu?
c)   Meşgul müsünüz?
d)   Beni kim çağırıyor?

QRZ kısaltması “Beni kim çağırıyor” anlamına kullanılır.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır


SORU 106 ) MAYDAY  kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

a)   Mike-Alfa-Tosun-Delta-Alfa-Yunus

b)   Manisa-Aydın-Yankee-Delta-Afyon-Yunus
c)   Mike-Alfa-Yankee-Delta-Alfa-Yankee
d)   Manisa-Aydın-Yeliz-Demir-Aydı

n-Yeliz

MAYDAY bilindiği üzere “Yardım” isteği çağrısıdır.Radyo telefon muhaberesinde çok önemlidir.Doğru hecelenmesi önemlidir.
“Mike-Alfa-Yankee-Delta-Alfa-Yankee” hecelenmesi doğru cevaptır.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 107 ) KEGM kelimesinin uluslar arası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

a)   Kemal-Emin-Galip-Mehmet
b)   Kilo-Echo-Golf-Mike
c)   Kilo-Echo-Golf-Mehmet
d)   Kemal-Echo-Golf-Mike


KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi “Kilo-Echo-Golf-Mike” olacaktır.

Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 108 ) MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir?

a)   Mehmet-Emin-Hasan-Mehmet-Emin-Turgut
b)   Manisa-Edirne-Hopa-Manisa-Edirne-Trabzon
c)   Manisa-Edirne-Hakkari-Manisa-Edirne-Trabzon
d)   Mike-Edirne-Hotel-Mike-Edirne-Tango


Ulusal fonetik alfabeye göre MEHMET kelimesinin hecelenmesi Manisa-Edirne-Hopa-Manisa-Edirne-Trabzon olacaktır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.


SORU 109 ) Herhangi bir istasyon çağrıldığında ve bağlantı kurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

a)   Her bağlantı sonunda çağrı işaretleri tekrarlanır
b)   Simplex kanalda görüşülüyorsa ve uzun süreli görüşülecekse boş bir simplex kanala geçmek
c)   Cümleler kısa net ve anlaşılır olmalı
d)   Hepsi


Yukarıdaki a, b, c şıklarından her biri doğrudur.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 110 ) LZ çağrı kodu aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

a)   Romanya
b)   Yunanistan
c)   Bulgaristan
d)   YugoslavyaLZ çağrı işareti öneki Bulgaristan’a aittir.

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

SORU 111 ) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Avrupa kıtasına aittir?
 
a) AF                 b) EU                     c) AS                             d) AN

 
Bilindiği gibi EU Avrupa kıtasının kısaltmasıdır.
 
Doğru cevap (b) şıkkıdır


SORU 112 ) Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir?
 
a) Kontrol               b) Genel çağrı             c) Tasdik etmek              d) Tekrar

 
CFM kelimesi İngilizce "Confirmation" kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve Tasdik etmek, onaylamak anlamına kullanılmaktadır.
 
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.


SORU 113 ) Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısaltması neyi ifade eder?
 
a) Alıcı             b) Verici               c) Teşekkür                  d) Hava raporu

 
Morsta kullanılan TX kısaltması İngilizce Transmitter ( Verici ) kelimesinin kısaltılmış şeklidir..
 
Doğru cevap ( b ) şıkkıdır..


SORU 114 ) “Telsiz” in fonetik alfabeye göre açılımı nedir?
 
a)     Tango-Eko-Lima-Siera-İndia-Zulu
b)     Train-Eko-Local-South-İndia-Zulu
c)     Tourus-Emiter-Loop-Siera-İnch-Zoom
d)     Tango-Eko-London-Source-İnter-Zaire

 
Telsiz kelimesinin fonetik alfabeye göre açılımı :
“Tango- Eko-Lima-Siera-İndia-Zulu” dur.
 
Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 115 ) QSY’nin açılımı nedir?
 
a)     Yayını başka frekansa değiştireyim mi?
b)     Bir daha ne zaman arayacaksın?
c)     Göndermeyi bırakayım mı?
d)     Beni kim arıyor?

 
“QSY”,  Q kodlarından biri olup “Başka frekansa geçeyim mi?” ve “Başka frekansa geç”
anlamlarında kullanılır..
 
Doğru cevap (a) şıkkıdır.


SORU 116 ) Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde kullanılan ‘BK’ kısaltması ne anlama gelir?
 
a)     Devam etmekte olan bir yayının kesilmesi için kullanılan bir sinyal
b)     Mesaj
c)     Alındı
d)     Senin

 
“BK”, “Break”, “Break  in” kelimesinin kısaltılmış şekli olup yayının kesileceğini bildirir.CB’ cilerin “Breyk.. breyk..” inin amatör telsizdeki karşılığıdır.:-)
 
Doğru cevap ( a ) şıkkıdır


SORU 117 ) ‘UR’ kısaltmasının anlamı nedir?
 
a)     Senin
b)     Alıcı
c)     Lütfen
d)     Verici


“UR” kısaltması İngilizce “Your” kelimesinin kısaltması olup “Senin” anlamına kullanılır.
 
Doğru cevap (a) şıkkıdır.


SORU 118 ) A sınıfı belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810-1840 KHz band aralığındaki verici çıkış gücü ne olmalıdır?
 
a) 1 W                 b) 9 W                      c) 75 W                          d) 100 W

 
160 metre bandı olarakta anılan bu frekanslardaki verici çıkış gücü 9 W olarak sınırlandırılmışdır.
 
Doğru cevap ( b ) şıkkıdır..


SORU 119 )  A1A ‘ nın anlamı nedir *
 
a)     Genlik Modülasyonlu, çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemi
b)     Genlik Modülasyonlu, çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
c)     Genlik Modülasyonlu, çift kenar band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil
d)     Genlik Modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını


A1A ‘ nın anlamı Genlik Modülasyonu çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemidir.
 
Doğru cevap ( a ) şıkkıdır..


SORU 120 ) J3E’ nin anlamı nedir?
 
a)     Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını
b)     Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırlımış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil
c)     Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı telgraf yayını
d)     Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı televizyon yayını

 
Bu sorunun doğru cevabı, cevap tablosunda ( c ) şıkkı olarak verilmiştir ancak bu yanlıştır.Buradaki cevaplarda J3E yayınının karşılığı yoktur.Eğer C şıkkındaki “Tek kanallı telgraf yayını” cümlesini “ Tek kanallı telefon yayını” şeklinde değiştirirseniz o zaman doğru cevap ( c ) şıkkı olacaktır.İmtihana girecek adayların ve KEGM yetkililerinin dikkatine sunarım.

J3E : Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.

SORU 121 ) 6 metre bandı içindeki frekans hangisidir?

a)   49.00 MHz
b)   51.525 MHz
c)   28.50 MHz
d)   222.15 MHz


6 Metre bandı ancak müsaade alınarak kullanılan bir band olup frekans olarak 50-52 MHz arasındadır.(b) şıkkındaki 51.525 MHz frekansı da bu frekans aralığında kaldığı için 6 metre bandındadır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.

SORU 122 )  Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?

a)   İstenilen sesin en yüksek seviyesini ayarlamak için kullanılır
b)   Alıcı-Verici güç düzeyini ayarlamak için kullanılır
c)   Anten polarizasyonunu ayarlamak için kullanılır
d)   Hiçbir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek için kullanılır


Bir alıcı-vericideki susturma kontrolü ( Squelch control ) hiç bir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek için kullanılan bir kontroldür.Bir alıcıda antenden gelen ve boşluktaki gürültüye ilaveten alıcının kendi gürültüsü ( Idle noise) vardır.Alıcının kendi gürültüsü muhtelif devrelerinde çalışmakta olan aktif elemanların ve devrelerin ürettiği gürültüdür.Bu gürültünün bastırılması için  gerekli olan sinyal miktarına bölümüne ( S/N, Signal to noise ratio ) sinyal gürültü orantısı diyoruz.Alıcınızın iyiliği ve hassasiyeti ile ilgili bir parametredir.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 123 ) 20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılır?

a)   14.075 - 14.100
b)   14.050 - 14.075
c)   14.200 - 14.250
d)   14.230 - 14.230


14.075-14.100 MHz aralığı aralığı RTTY haberleşmesine tahsis edilmiş frekans aralığıdır.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır.


NOT : 124.sorudan 135. soruya kadar mors alfabesi ile ilgili sorular yer almaktadır.Mors imtihanı kaldırıldığı için bu soruların sorulacağını zannetmiyorum.Buna rağmen çalışmayı arzu eden adaylar sitemizdeki Canlı On-Line imtihan kısmından yararlanabilirler.SORU 136 ) 7000-7100 KHz frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisindedir?

a) MF                      b) HF                         c) UHF                        d) VHF

   

7000-7100 KHz frekans bandı HF frekans bandı içindedir.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.


SORU 137 ) VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?

a) 3-30 MHz                                                                 b) 30-300 MHz
c) 300-3000 KHz                                                           d) 300-3000 MHz


VHF bandı frekans aralığı 30-300 MHz arasındadır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.


SORU 138 ) Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonunda aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?

a) Trafo             b) Tekrarlayıcı                  c) El telsizi                    d) Mobil telsiz


Aldığı sinyalleri başka bir frekansta otomatik olarak yayınlayan aktarıcılara Tekrarlayıcı
( Repeater )  röle deniliyor.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır


SORU 139 ) Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ?

a) Anten              b) Güç kaynağı           c) Alıcı-verici                  d) Mikrofon


Paket data gönderen bir istasyonda Mikrofon kullanılmaz.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 140 ) Amatör Telsiz Hizmeti için beş amaçtan iki tanesi hangisidir?

a)   Geçmiş telsiz verilerini korumak ve halkın telsiz geçmişini anlamasına yardımcı olmak
b)   Yabancı ülkelere telsiz haberleşmelerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve yabancı amatör telsizcilerin ziyaretlerini cesaretlendirmek
c)   Telsiz elektronik dizaynını modernize etmek ve şematik çizimleri geliştirmek
d)   Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısı arttırmak ve uluslar arası saygınlığı geliştirmek


Amatör telsiz hizmetindeki beş amaçtan iki amacın  birincisi, Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısını arttırmak, ikincisi ise uluslar arası saygınlığı geliştirmektir.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 141 ) Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?

NOT : Bu soru 121. soruda sorulmuştur.Cevabına oradan bakabilirsiniz.

SORU 142 ) Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?

a)   QRM
b)   QRN
c)   QTH
d)   QSB


Diğer istasyonlardan sarkma ve ya parazit aldığımız zaman  Q kodlarından QRM kısaltmasını kullanıyoruz.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır.

----------------------------------
SORU 143 ) 3.5 MHz ‘ de çalışıyorsan, hangi amatör bandı kullanırsın?

a)   15 metre bandı
b)   20 metre bandı
c)   70 metre bandı
d)   80 metre bandı


3,5 MHz frekansı 80 metre bandındadır.

Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.


SORU 144 ) Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır?

a)   Acil yardım almak için amatör telsiz kullanmak
b)   İş yürütmek için amatör telsiz kullanmak
c)   Bir taksi veya yiyecek siparişi için amatör bir telefon patch’i kullanmak
d)   Eve geç geleceğinizi bildirmek için amatör bir telefon patch’i kullanmak


İş yürütmek yani bir diğer deyişle ticari bir sebeble amatör telsizi kullanmak yasaktır..

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.SORU 145 ) Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz ?

a)   Her zaman
b)   Uçak yalnızca yerde olduğunda
c)   Yalnızca uçağa komuta eden pilotun onayı ile ve uçağın telsiz teçhizatını kullanmadan
d)   Yalnızca Hava Yollarından yazılı izin aldığınızda ve yalnızca uçağın telsiz teçhizatını kullanarak


Bu sorunun eski amatör Telsiz Yönetmeliğindeki karşılığı, Hava Araçlarında hiçbir zaman
Amatör telsizci, telsiz istasyonu kuramaz ve çalıştıramaz şeklinde idi.Telsiz İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni yönetmelikte bu konu ile ilgili bir madde yoktur.
Kanun mevzuatı ile ilgilenen arkadaşlarımızın konuyu incelemelerinde fayda vardır.
Cevap anahtarında bu sorunun doğru şıkkının ( c ) şıkkı olduğu belirtilmiştir.Ben bu cevaba katılmıyorum.


SORU 146 ) Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?

a)   Herhangi bir kişinin dinleyip dinlemediğini öğrenmek için CQ’yu ara
b)   Frekansın meşgul olup olmadığını belirlemek için dinle
c)   İşaretlerinizin duyulmasına olanak sağlayacak bir frekansta gönderim yapın
d)   Maksimum çıkış güç için kontrol yapın

Herhangi bir frekansta gönderme yapmak veya gönderme yapılacak frekansı seçmek için o frekansta dinleme yapmak gerekir.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.
as kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?

a)   Sizin çağrı işaretinizi takiben CQ
b)   Sizin çağrı işaretiniz takiben RST
c)   Sizin çağrı işaretinizi takiben QST
d)   Sizin çağrı işaretinizi takiben SK

Herhangi biri istasyonla temas kurmak için çağrı işaretinizi takiben CQ anonsu yaparsınız.Ama duyduğunuz bir çağrı işaretine çağrı yapmak isterseniz önce o çağrı işaretini sonra kendi çağrı işaretinizi anons edersiniz.

Doğru cevap ( a ) şıkkıdır

SORU 148 ) CQ’nun bir çağrısına bir cevap verirken neyi göndermelisiniz?

a)   Diğer istasyonunun çağrı işaretini takiben kendi CQ’nuzu
b)   Diğer istasyonunun çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi
c)   Kendi çağrı işaretinizi takiben diğer istasyonun çağrı işaretini
d)   Kendi çağrı işaretinizi takiben bir işaret raporu

CQ ‘ ya cevap verirken CQ anonsu yapan istasyonun  çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi bildirirsiniz.
Cevap anahtarlarında doğru cevap ( c ) şıkkı olarak verilmiş ancak bu bana göre yanlıştır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.

SORU 149 ) 50.0-50.1 MHz ‘ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?

a)   Yalnızca CW
b)   CW ve RTTY
c)   Yalnızca SSB
d)   CW ve SSB

   
Sorunun doğru cevabı şıklarda görünmüyor.
Bana göre 6 metre bandında  tüm modlarda çalışma yapılabilir, çünkü Telsiz İşleri Müdürlüğünün yayınladığı Frekanslar ve Modlar  Tablosunda bu durum gayet açık ve nettir.. Ancak BTK tarafından yayınlandığı bildirilen Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacağı açıklaması vardır.
Durumun yine kanun ve mevzuatlar açısından incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor düşüncesindeyim.


SORU 150 ) Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Onların gönderimleri arasında kendi çağrı işaretini söylemek
b)   Bitirmeleri için onları bekleyip sonrasında CQ’yu aramak
c)   Onların gönderimleri arasında “break-break” demek
d)   Konuşmaya müdahale etmesi için operatörlerden birisini telefona çağırmak

Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu “QSK” diye anons yapmaktır.Bunu duyan istasyonlar “Buyur QSK” derlerse o zaman çağrı işareti ile girerek neden QSK çektiğini izah etmesi gerekir.Çünki çalışan iki istasyonun muhaberesini kesmek için önemli bir sebeb olması gerekir diye düşünüyorum.(b) şıkkındaki “Kendi çağrı işaretini söylemek” de belki uygun olabilir.Ama genel olarak pek böyle yapmayız.
Bu konudaki düşünceleri görmek isterim doğrusu..
Doğru cevap (a) şıkkı imiş.

SORU  151 ) PSK ne demektir?

a)   Darbe kaydırmalı anahtarlama
b)   Faz kaydırmalı anahtarlama
c)   Paket kısa anahtarlama
d)   Fazlı slayt anahtarlama

“PSK”, İngilizce “Phase Shift Keying” kelimelerinin baş harfleri alınarak yapılmış bir kısaltma olup “Faz kaydırmalı anahtarlama” anlamındadır.Görüldüğü üzere teknik konularda Türkçemizin çok eksiği var.Çeviriler her zaman tam olarak anlamı vermediği gibi kulağa da hoş gelmeyen deyimler çıkmaktadır.Zamanla teknik ve elektronik kelime haznemiz zenginleşirse daha güzel deyimler bulunacaktır.

Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.

Soru 97. İnceleyin arkadaşlar……S.a. murat hocamın online işletbe A-B sınavındaki 97. soru şöledir:
Greenwich?de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?
 
a) 20 Ekim saat 21:10
b) 21 Ekim saat 00:40
c) 20 Ekim saat 00:40
d) 21 Ekim saat 11:10
Bu soruda doğru cevap a)şıkkı olarak belirtilmiştir.
Bu sorunun doğru cevap b) şıkkı olmayacakmı? Yoksa benmi yanlış hesaplıyorum bilgi verirseniz sevinirim 73

TEKNİK SORULARI VE CEVAPLARI
(
A-B Belgesi için)
 
 
KANUN-YÖNETMELİK SORULARI VE CEVAPLARI
(
A-B Belgesi için)
 
 
 
 
SORULAR (Soruları indirmek için "SORULAR" tıklayın.)