Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları

TIKLAYARAK SORU VE ÇÖZÜMLERİNE ULAŞABİLİRSİNİZ

1-  (A-B) Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Çözümlü Tek tek

2-  (A-B) Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Çözümlü

3-  A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları Çözümsüz

4-  C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları Çözümsüz   


Sınavda Çıkan birçok soru kısaltılmış

A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları

GİTRAD YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİ ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLER

 

ÇÖZÜMLÜ SORULARKANUN YÖNETMELİK SORULARI VE CEVAPLARI

(A-B Belgesi için) 1)

 

ECC ne anlama gelmektedir?

 

a)   Elektronik Komitesi

b)   Haberleşme Komitesi

c)   Elektronik Haberleşme Komitesi

d)   Teknoloji Komitesi

 

Cevap: C

ECC: Electronic Communications Committee : CEPT için çalışan üç özerk iş Komitesinden biridir

-------------------------------------------------------

 

2)   HAREC belgesinin Türkiye’de hangi sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?

 

a)   A sınıfı belgeye

b)   B sınıfı belgeye

c)   C sınıfı belgeye

d)   YM sınıfı belgeye

 

Cevap : A “Class 1 HAREC veya Class 2 HAREC  belgesinin” şeklinde sorulmalıdır. HAREC - Harmonized Amateur Radio Examination Certificate : Uyumlaştırılmış Amatör Radyo Onay Belgesi

Diğer ülkelerde geçerli olacak şekilde, ilgilinin belge sınıfına göre uyumlaştırılmış CEPT Amatör Radyo Onay Belge’sidir. Türkiye A veya B sınıfından uyumluştırılmış olduğu düşünülmektedir.

Class 1 HAREC : Türkiye’de “A” sınıfı Class 2 HAREC : Türkiye’de “B” sınıfı

Amatör Telsizcilik belgesine karşılık geldiği sanılmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)   IARU’nun açılımı nedir?

 

a)   Uluslararası Haberleşme Ofisi

b)   Uluslararası Telsiz Haberleşme Ofisi

c)   Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği

d)   Uluslararası Posta ve Telekomünikasyon İdaresi

 

Cevap: C

The International Amateur Radio Union : Uluslararası Amatör Telsiz Birliği

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)   CEPT’ in hangi tavsiye kararı Amatör İstasyonların CEPT ve CEPT üyesi olmayan ülkelerde sadece geçici olarak kullanılmasını göz önüne alır?

 

a) T/R 61-01

b) T/R 61-02

c)   ECC tavsiye kararı

d)   ERO tavsiye kararı

 

Cevap : A

 

5)   ERO’nun açılımı nedir?

 

a)   Avrupa Haberleşme Ofisi

b)   Avrupa Telgraf Ofisi

c)   Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi

d)   Avrupa Telefon Ofisi

 

Cevap: C

ERO: European Radiocommunications Office = Avrupa Radyo Haberleşme (İletişim) Ofisi

Diğer cevap şıkları:

ECC: European Communications Commite = Avrupa Haberleşme (İletişim) Ofisi

 

6)   ITU’ nun amacı nedir?

 

a)   Frekans tahsislerinin yönetiminde yardımcı olur

b)   Sadece Deniz Mobil hizmetlerinde frekans tahsisi yapar

c)   Çağrı işaretlerinin planlamasını yapar

d)   Sadece Hava araçlarına frekans tahsisi yapar

 

Cevap: A

ITU: International Telecommunication Union = Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU tüm dünyada kullanılan telekomünikasyon planlanması ve yönetimi işlemlerine yardımcı olur

 

7)   CEPT’ in hangi tavsiye kararı uyumlaştırılmış Amatör Radyo Sınavı Sertifikası düzenlemelerini mümkün kılar?

 

a)   ERC 32 raporu

b)   T/R 61-02 kararı

c)   T/R 61-01 kararı

d)   Hiçbiri

 

Cevap: B

CEPT T/R 61-02

HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate) HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE

Recommendation T/R 61-02 (Chester 1990, revised in Nicosia 1994, The Hague 01,

Vilnius 04)

 

8 ) Amatör Telsizcilik Sertifikası hangi dillerde düzenlenmelidir?

 

a)   Sertifikanın düzenlendiği ülkeye ait dilin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak düzenlenmeli

b)   Yalnız İngilizce düzenlenmeli

c)   Yalnız Almanca düzenlenmeli

d)   Yalnız Fransızca düzenlenmeli

 

Cevap: A

Amatör Telsizcilik Belgesi ait olan ülkenin dilinin yanında, İngilizce, Fransızca ve Almanca kısaltma ve açıklamalara da yer verilerek düzenlenir.

 

9)   Amatör Telsizcilik Belgesinde hangi bilgiler aranmaz?

 

a)   Adı, Soyadı

b)   Doğum Tarihi

c)   Adresi

d)   Anne adı

 

Cevap: D

Amatör Telsizcilik Belgesinde: Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Yeri Tarihi, Adres, Çağrı İşareti, Belge Numarası, Belge Sınıfı’na ait bilgiler yer alır.

 

10)   ITU Telsiz Regülasyon Kitabının hangi bölümü Amatör Telsiz düzenlemelerini içerir?

 

a)   25.bölüm

b)   32.bölüm

c)   40.bölüm

d)   45.bölüm Cevap: A

 

11)   CEPT ECC 89 raporu neyi tanımlar?

 

a)   Harec sınıfı sınav seviyesini

b)   Çıraklık sınıfı sınav seviyesini

c)   Giriş sınıfı sınav seviyesini

d)   Hiçbiri

 

Cevap: C

CEPT ECC 89 Raporu’nun başlığı: “A RADIO AMATEUR ENTRY LEVEL EXAMINATION AND LICENCE Paris, October 2006” şeklindedir ve açılımı AMATÖR RADYO SINAV GİRİŞ VE LİSANS SEVİYESİ olarak tercüme edilebilir.

 

12)   ITU’ nun 25. maddesi neyi kapsar?

 

a)   Amatör Radyo Hizmeti ve Amatör Radyo Uydu Hizmetini kapsar

b)   Deniz Radyo Uydu Hizmetini kapsar

c)   Uçak Radyo Uydu Hizmetini kapsar

d)   Uydu Hizmetini kapsar

 

Cevap: A

Soru 10’un tersi. Amatör Radyo Hizmeti ve Amatör Radyo Uydu Hizmetini kapsar.

 

13)   ITU’ nun açımlı nedir?

 

a)   Uluslararası Telekomünikasyon

b)   Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

c)   Uluslararası Teknoloji Birliği

d)   Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü

 

Cevap : B

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği = International Telecommunication Union

 

 

14)   Uluslararası düzenlemelerde CEPT’ e göre kaç çeşit Amatör Radyo Lisansı vardır?

 

a)   Harec, Novice, Entring

b)   Technician, General, Advanced

c)   Technician, General, Extra

d)   Technician, Tech Plus, General

 

Cevap : ?

HAREC : Harmonized Amateur Radio Examination Certificate / Uyumlaştırılmış Amatör Radyo Onay Belgesi

Novice : Novice Radio Amateur Licance = Acemi Amatör Telsiz Lisansı (15 Nisan 2000 tarihiyle FCC - Novice class license)

Entring : Amatör Radyo Lisans sınıfları arasında bulunamamıştır.

ABD Amatör Radyo Servisi (United States Amateur Radio Service) -Federal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission-FCC) kararlarına göre Amerika Birleşik Devletlerinde ametör telsizcilik lisans sınıfları: Novice, Technician, Technician Plus, General, Advanced, Amateur Extra şeklinde belirlenmektedir.

 

15)   CEPT’ in T/R 61- 01tavsiyesine göre Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancılar, ülkemizde 3 aydan az süre ile kaldıkları zaman kendi çağrı işaretini nasıl kullanmalıdır?

 

a)   Kendi çağrı işareti önüne TA, TB, ve TC eklemelidir

b)   Kendi çağrı işaretini kullanamaz

c)   Kendi çağrı işaretinin sonuna ülke kodunu eklemelidir

d)   Sadece kendi çağrı işaretini kullanır

 

Cevap: A

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde:6/5-a,b,c.

 

16)   CEPT’ in açılımı nedir?

 

a)   Telekomünikasyon Birliği

b)   Posta Telekomünikasyon Birliği

c)   Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı

d)   Posta İdareleri Birliği

 

Cevap: C

CEPT: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations / Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı

 

Kısaltmalar için bu linkten yararlanabilirsiniz http://www.radyoamatorleri.com/index.php/page,sayfa_sozluk005.html

 

17)   Frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan, özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usül ve esasları belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

b)   Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

c)   Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

d)   Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Cevap: B

BTK tarafından, 18 Temmuz 2009 tarih, 27292 sayılı Resmi Gazete, yayımlanan Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği sorunun cevabıdır

 

18)   Özel telsiz sistemleri yönetmeliğin yayınlanması ile hangi yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır?

 

a)   Amatör Telsiz Yönetmeliği

b)   2813 sayılı Telsiz kanunu

c)   Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

d)   Kriptolu Telsiz yönetmeliği Cevap: A

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nin 6. maddesi ile; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19)   Amatör Radyo band planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

a)   Dalga boyu

b)   Verici çıkış gücü

c)   Frekans bandı

d)   Çağrı işareti Cevap: D

Amatör Radyo Band Planlarında amatör telsizcilerin çağrı işaretleri bulunmaz. Bakınız http://www.radyoamatorleri.com/index.php/page,sayfa_bandplan003.html

 

20)   5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 43. maddesi gereği Amatör Telsizcilik Sınavını yapma ve belge verme işlemleri hangi kuruluşa devredilmiştir?

 

a)   Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

b)   Posta ve Telgraf İdaresi

c)   Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

d)   Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Cevap: C

 

21)   Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında, kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere ne denir?

 

a)   Afet ve Acil Durum Operatörü

b)   Amatör Telsizci

c)   Geçici Amatör Telsizci

d)   Sorumlu Operatör Cevap: B

 

22)   Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip ülke olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere verilen belgenin adı nedir?

 

a)   Oturma Belgesi

b)   SWL Belgesi

c)   Amatör Telsizcilik Belgesi

d)   Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi Cevap: D

 

 

23)   Amatör telsizcilik haberleşmesinde izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekansları gösteren plan ne ad verilir?

 

a)   HF Telefon Frekans Planı

b)   Amatör Radyo Band Planı

c)   VHF Frekans Band Planı

d)   HF Teleks Frekans Planı

 

Cevap: B

 

24)   Amatör telsiz haberleşmesi kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere ne denir?

 

a)   Haberleşme defteri

b)   Haberleşme kayıt defteri

c)   Nöbet defteri

d)   Hiçbiri

 

Cevap: B

Haberleşme Kayıt Defteri = Log Book

 

25)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre sorumlu operatör kimdir?

 

a)   Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, C sınıfı belgeye sahip amatör telsizci

b)   Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, B sınıfı belgeye sahip amatör telsizci

c)   Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizci

d)   Hiçbiri

 

Cevap: C

Organizasyonlarda sorumlu amatör telsizcinin A sınıfı olması zorunludur.

 

26)   Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye

yarayan sistemlere ne denir?

 

a)  Telli Sistem

b)  Telsiz Sistem

c)  Teleks Sistem

d)  Telgraf Sistem Cevap: B

 

27)   SWL’ nin anlamı nedir?

 

a)   3-30 Mhz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisi

b) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciyi

c)   Türkiye’ de 3 aydan az faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizciyi

d)   Amatör Telsizcilik Belgesine sahip gerçek kişileri.

 

Cevap: A

SWL : Short Wave Listening = Kısa Dalga Dinleyicisi. Amateur Short Wave : 3-30 MHz

 

28)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerine ne ad verilir?

 

a)   Sorumlu Operatör

b)   Amatör Telsizci

c)   Amatör Telsiz İstasyonu

d)   Organizasyon

 

Cevap: D

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 4/1/r.

 

29)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, çağrı işareti kaç bölümden oluşur?

 

a)  1

b)  2

c)  3

d)  4

 

Cevap: C

Ön ek, bölge numarası, son ek.

 

30)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına tahsis edilen ön ek aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   TA

b)   TB

c)   TC

d)   YM

 

Cevap: D

 

31)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye’de kaç adet bölge vardır?

 

a)  7

b)  8

c)  10

d)  12

 

Cevap: C

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9’uncu bölgeler. ( 0 ) Adaları temsil eder. Toplam 10 bölgedir

 

32)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, son ekin başına Amatör Telsiz Derneklerine hangi harf verilir?

 

a)   K

b)   X

c)   E

d)   S

 

Cevap: A   Örnek: YM3KT

 

33)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, B ve C sınıfı belgeye sahip olanların çağrı işareti hangi

ön ek ile başlar?

 

a)   TA

b)   TB

c)   TC

d)   YM

 

Cevap: B

TC: İzin alınarak kullanılır (19 Mayıs,23 Nisan vb) YM: Dernek olduğunu ifade eder

 

34)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, çağrı işaretlerinde son ekin ilk harfinde hangi harf kullanılmaz?

 

a)   Q

b)   Z

c)   E

d)   X Cevap: A

 

35)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

 

a)  1 ay

b)  2 ay

c)  3 ay

d)  4 ay

 

Cevap: C

36)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara verilen çağrı işaretinin son ekin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   K

b)   X

c)   E

d)   S Cevap: C

E : Emergency

 

37)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmemesi, organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi, bölge değişikliği gibi durumlarda çağrı işareti kaç yıl süre ile tahsis edilemez?

 

a)   5 yıl

b)   10 yıl

c)   15 yıl

d)   20 yıl

 

Cevap: B

 

 

 

38)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, özel etkinlikler için çağrı işareti tahsisi kaç gündür?

 

a)   20 gün

b)   30 gün

c)   40 gün

d)   60 gün

 

Cevap: D

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 8

 

39)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Sınavına girme yaşı kaçtır?

 

a)   7 yaş

b)   12 yaş

c)   16 yaş

d)   18 yaş

 

Cevap: B

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 12/1

 

40)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Lisans düzeyinde hangi bölüm de okuyan adaylar teknik konulardan sınava tabi olmazlar?

 

a)   Fizik

b)   Biyoloji

c)   Kimya

d)   İnşaat

 

Cevap: A

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 16/8 : Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik

 

41)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A ve B sınıfı için oluşturulan 100 sorudan en az kaç puan alanlar A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazanır?

 

a)   60 puan

b)   70 puan

c)   75 puan

d)   80 puan

 

Cevap: C

 

42)   Amatör Telsiz İstasyonun frekansını, gücünü ve emisyonunu gösteren ulusal yönetmelik hangisidir?

 

a)   Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

b)   Amatör Telsiz Yönetmeliği

c)   2813 sayılı Telsiz Kanunu

d)   Spektrum Yönetimi Yönetmeliği Cevap: A

 

43)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kimlere verilmez?

 

a)   Sınavda başarılı olan T.C. vatandaşlarına

b)   Mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden Amatör Telsizcilik Belgesi olan T.C. vatandaşlarına

c)   Mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden Amatör Telsizcilik Belgesi olan yabancılara

d)   Kamu hizmetinden yasaklananlara

 

Cevap: D

44)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazananlardan

belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

 

a)   Fotoğraf

b)   T.C. kimlik numarası beyanı

c)   Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

d)   Oturma belgesi

 

Cevap: D

 

45)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye’de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

 

a)   Vekâletname

b)   Oturma belgesi

c)   Pasaport fotokopisi

d)   Fotoğraf Cevap: A

 

46)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yabancılara geçici olarak tahsis edilen çağrı işaretinin

süresi ne kadardır?

 

a)  3 ay

b)  6 ay

c)  Belge süresi kadar

d)  9 ay

 

Cevap: C

 

47)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin süresinin dolması halinde yenilenmesi sırasında T.C. vatandaşlarından hangi belge istenmez?

 

a)   Süresi dolan belgenin aslı

b)   Fotoğraf

c)   Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı

d)   Oturma belgesi

 

Cevap: D

 

 

48)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesinin süresi ne kadardır?

 

a)   3 yıl

b)   5 yıl

c)   10 yıl

d)   Süresiz

 

Cevap: D

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 22/1

 

49)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesi almak isteyenlere düzenlenecek olan çağrı işaretinde, bölge numarasından sonra hangi numara verilir?

 

a)   2 rakamlı sıra numarası

b)   3 rakamlı sıra numarası

c)   Bulunduğu ilin trafik kodu numarası

d)   Hiçbiri Cevap:C

 

 

50)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde aşağıdakilerden

hangisi yasaklanan uygulamalardan değildir?

 

a)   Amatör Telsiz İstasyonunun herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması

b)   Amatörlere ayrılan frekans bantlarında radyo ve televizyon yayınlarının yapılması

c)   Üçüncü şahıs mesajların para, ücret, veya maddi çıkar karşılığında aktarılması

d)   İşletme kurallarına uyulması

 

Cevap: D

 

51)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde Çağrı işareti hangi durumlarda iptal edilmez?

 

a)   Organizasyonların feshi

b)   Amatör Telsizcilik Haberleşmesine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen aykırı davranışların tespiti halinde

c)   Türk ceza kanununun 216. maddesinde yazılı halkı, sınıf, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar

d)   Amatör Telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması

 

Cevap: D

 

52)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi dolduğu halde yenilenmeyen amatör telsizcilik belgelerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren kaç ay içinde yenilenmesi zorunludur?

 

a)  3 ay

b)  6 ay

c)  9 ay

d)  12 ay

 

Cevap: ?

 

Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin Geçici Madde: 1/2'sinde, 20 Şubat 2011 tarih, 27482 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklik sonucu, bu soru ve cevapları geçersiz olmuştur.

 

53)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yayım tarihinden önce tahsis edilmiş ve Yönetmelik kapsamındaki düzenlemelere uygun olmayan çağrı işaretlerinin, kaç ay içinde yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur?

 

a)  3 ay

b)  6 ay

c)  9 ay

d)  12 ay

 

Cevap: ?

Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin Geçici Madde: 2/1'inde, 20 Şubat 2011 tarih, 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklik sonucu, bu soru ve cevapları geçersiz olmuştur.

 

54)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsiz çağrı işaretinde yer alan bölge numaralarından AMASYA ilimiz kaçıncı bölgede yer alır?

 

a)  4

b)  5

c)  6

d)  7

 

Cevap: C

 

55)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM1KABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?

 

a)   Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşa

b)   Amatör Telsiz Derneklerine

c)   Eğitim ve Öğretim Kurumlarına

d)   İzcilik Kuruluşlarına

 

Cevap: B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM2SABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?

 

a)   Eğitim ve Öğretim Kurumlarına

b)   Araştırma Kurumlarına

c)   İzcilik Kuruluşlarına

d)   Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alanlara

 

Cevap: C

 

 

57)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik sınavları yılda en az kaç kez yapılır?

 

 

a)   1 kez

b)   2 kez

c)   3 kez

d)   4 kez

 

Cevap: B

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 11/1

 

58)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kaç yılda bir yenilenir?

 

a)   5 yıl

b)   10 yıl

c)   3 yıl

d)   Süresiz

 

Cevap: B

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 19/3

 

59)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangileri Amatör Telsizci olamazlar?

 

a)   Devlet memurları

b)   Silahlı Kuvvetler personeli

c)   12 yaşından küçük ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar

d)   Telsiz ithalatçı ve imalatçı firma sahipleri

 

Cevap: C

 

60)   Türkiye ITU’ ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?

 

a)  21

b)  20

c)  3

d)  1

 

Cevap: B

Sorunun; “Türkiye ITU’nun hangi CQ bölgesi içinde yer almaktadır?” şeklinde olması daha açık ve net olur

 

 

61)   Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitelerini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiye ne denir?

 

a)   Distorsiyon

b)   Emisyon

c)   Enterferans

d)   Vibrasyon

 

Cevap: C

 

 

62)   Amatör Telsizcilik sınavı, aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

 

a)   Telsiz alıcı devreleri

b)   Q kodlarının anlam ve kullanımlarını

c)   Telsiz telefon ücret hesaplaması

d)   Telsiz işletme kuralları

 

Cevap: C

 

63)   Erzincan’da deprem afeti sırasında kurulan bir istasyonda hangi çağrı işareti kullanılmaz?

 

a)   TA9EQ

b)   TA7EQ

c)   TA7KA

d)   YM7EQ

 

Cevap: A (Bölge numarası dikkate alındığında.)

 

IARU Emergency Communications kuralları ve Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usul ve esaslarına göre sorunun; “Erzincan’da deprem afeti sırasında kurulan hangi çağrı işaretli istasyon öncelikli afet haberleşmesi hakkında sahiptir?” şeklinde sorulması ve cevabın “D” şıkkının olması daha uygun olacaktır.

 

64)   Geçici olarak Almanya’dan ülkemize gelen ve Antalya’da telsiz haberleşmesi yapmak isteyen DL5YCQ çağrı işaretli A sınıfı bir amatör telsizci, haberleşmesinde hangi çağrı işaretini kullanır?

 

a)   DL5YCQ / TA4

b)   TA4 / DL5YCQ

c)   TA4YCQ

d)   YM4 / DL5YCQ

 

Cevap: B

 

65)   ITU tarafından Türkiye’ye tahsis edilmiş ve amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan

çağrı işareti ön ekleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)   TC - TR – YL

b)   TR - YL - TC

c)   YM - TA - TB - TC

d)   TU - YL – TR

 

Cevap: C

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 6/2

 

66)   10450 - 10452 Mhz frekans band aralığını kullanma müsaadesi, hangi amatör telsizcilik belgesine verilmiştir?

 

a)   A sınıfı

b)   B sınıfı

c)   A ve B sınıfı

d)   Hiçbiri Cevap: C

http://www.radyoamatorleri.com/index.php/page,sayfa_bandplan003.html

 

 

67)   Bir Amatör Telsiz İstasyonunda aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapılabilir?

 

a)   Amatör Telsiz İstasyonu vasıtasıyla müzik yayını yapılması

b)   Radyo ve Televizyon yayınlarının doğrudan veya banttan yayınlanması

c)   Olağanüstü hallerde yanlış veya yanıltıcı yayın yapılması

d)   Amatör Telsiz Haberleşmesi

 

Cevap: D

 

68)   B sınıfı amatör telsizciler bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonunda ve nezaretinde:

 

a)   Sadece kendilerine tahsisli frekanslarda çalışma yapabilirler

b)   Tüm amatör frekanslarda çalışma yapabilirler

c)   3520 -3610 Khz ve 21090 - 21150 Khz de çalışma yapabilirler

d)   100 W çıkış gücünü aşmamak kaydıyla çalışma yapabilirler

 

Cevap: B

 

69)   Yürürlükteki yönetmeliğe göre, amatör telsizcilik sınavında sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kâğıtları iptal edilir. Kopya çekenler ne zaman tekrar sınava girebilir?

 

a)   1 sınav dönemi sonra

b)   2 sınav dönemi sonra

c)   3 sınav dönemi sonra

d)   1 yıl sonra

 

Cevap: A

Amatör Tel.Sın.ve Bel.Yönt. Madde: 6/2

 

70)   AMPR aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

a)   Amatör Paket Radyo Sistemini

b)   Uluslararası Telsiz Birliğini

c)   Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini

d)   Yavaş Taramalı Televizyon Sistemini

 

Cevap: A

Başa Sar
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. tıklayın
X