Üye Başvuru İşlemleri

ÜYE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Derneğimize üye olmak, başvuruda bulunmak için aşağıdaki belgeleri ve istenenleri hazırlayınız.  

 

1-Bir adet vesikalık Resim,

2-Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi,

3-İkametgahını Belgeleyen Nüfus Kayıt Belgesi, (Adres Beyanı)

4-Üye Başvuru Formu. Doldurulup imzalanarak Derneğimiz Yönetim Kuruluna başvurulur. Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde başvuruyu değerlendirir. İlgiliye resmi yazı ile sonuçtan bilgi verilir...

5-Derneğe giriş ücreti bir defaya mahsus 20.00 TL. Yıllık aidat; 60.00 TL. olmak üzere ilk giriş toplam 80.00 TL’dir.

 

          Yıllık aidat ise her yıl; 60.00 TL.   Veya aylık 5.00 TL’dir.

          Aidatını yıl içinde ödemeyen; üyenin üyeliği, tüzük gereği silinir...

 

 

1- Üyelik anlayışımızda amacımız üyelerden çıkar sağlamak değil, üyelerimize hizmet verebilmektir.

2- Amacımızdan bir diğeri Amatör Telsizciliğin gelişmesine yardımcı olabilmektir.

3- Diğer dernek ve kuruluşlarla hiçbir zaman ters düşmemek bölücülük yapmamak hedefimizdir.

4- Siz üyelerimizden isteğimiz yapacağımız çalışmalara ve hizmetlere güç katmanızdır.

5- Aynı zamanda tüm üyelerimizin görüşlerini dernek yönetici ve diğer üye arkadaşlarla paylaşması, düşüncelere katkı sağlayacaktır

Hepinize saygı ve sevgi ile 73

Üye Başvuru Formunu pdf olarak    buradan indirin

Üye Başvuru Formunu word olarak buradan indirin


FOTO GALERİ


Başa Sar
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. tıklayın
X