DXCC ÜLKE LİSTESİ "KUZEY AMERİKA"
North American DXCC Entities
Prefix Entity Cont ITU CQ UTC Lat Long ITU Allocations Other Amateur Prefixes
Zone Zone +/-
4U UN HQ NA 8 5 -5 41N 74W 4U  
6Y Jamaica NA 11 8 -5 18N 77W 6Y  
8P Barbados NA 11 8 -4 13N 60W 8P  
C6 Bahamas NA 11 8 -5 25N 77W C6  
CO Cuba NA 11 8 -5 23N 82W CL-CM, CO, T4  
CY0 Sable Is NA 9 5 -5 44N 60W    
CY9 St Paul Is NA 9 5 -5 47N 60W    
FG Guadeloupe NA 11 8 -4 16N 62W   TO
FJ St Barthelemy NA 11 8 -4 18N 63W   TO
FM Martinique NA 11 8 -4 15N 61W   TO
FO0 Clipperton Is NA 10 7 -7 10N 109W   TX
FP St Pierre & Miquelon NA 9 5 -4 47N 56W   TX
FS St Martin NA 11 8 -4 18N 63W   TO
HH Haiti NA 11 8 -5 19N 72W 4V, HH  
HI Dominican Rep NA 11 8 -5 18N 70W HI  
HK0 San Andres & Providencia NA 11 7 -6 13N 82W    
HK0* Bajo Nuevo NA 11 8 -5 16N 79W    
HK0* Serrana Bnk, Roncador Cay NA 11 7 -5 14N 80W   KP3, KS4
HP Panama NA 11 7 -5 9N 80W 3E-3F, HO-HP, H3, H8-H9  
HR Honduras NA 11 7 -6 14N 87W HQ-HR  
J3 Grenada NA 11 8 -4 12N 62W J3  
J6 St Lucia NA 11 8 -4 14N 61W J6  
J7 Dominica NA 11 8 -4 15N 61W J7  
J8 St Vincent NA 11 8 -4 13N 61W J8  
K United States NA 06.Ağu 03.May -5 39N 77W AA-AL, KA-KZ, NA-NZ, WA-WZ  
KG4 Guantanamo Bay NA 11 8 -5 20N 75W    
KL Alaska NA 01, 02 1 -8 58N 134W   AL, NL, WL
KP1 Navassa Is NA 11 8 -5 18N 75W   NP1, WP1
KP2 Virgin Is NA 11 8 -4 18N 65W   NP2, WP2
KP4 Puerto Rico NA 11 8 -4 18N 66W   KP3, NP3, WP3, NP4, WP4
KP5 Desecheo Is NA 11 8 -4 18N 68W   NP5, WP5
KS4* Swan Is NA 11 7 -6 17N 84W    
KZ5* Canal Zone NA 11 7 -5 9N 80W    
OX Greenland NA 05, 75 40 -3 64N 52W   XP
PJ5 Saba & St Eustatius NA 11 8 -4 18N 63W   PJ6
PJ5* St Maarten, Saba, St Eus NA 11 8 -4 18N 63W   PJ6-8
PJ7 St Maarten NA 11 8 -4 18N 63W    
TG Guatemala NA 11 7 -6 16N 92W TD, TG  
TI Costa Rica NA 11 7 -6 10N 84W TE, TI  
TI9 Cocos Is NA 11 7 -6 6N 87W    
V2 Antigua, Barbuda NA 11 8 -4 17N 62W V2  
V3 Belize NA 11 7 -5.5 17N 89W V3  
V4 St Kitts, Nevis NA 11 8 -4 17N 63W V4  
VE Canada NA 02-04, 09, 75 01.May -5 45N 76W CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VO, VX-VY, XJ-XO VA, VO, VY
VO* Newfoundland, Labrador NA 9 02, 05 -3.5 48N 53W    
VP2E Anguilla NA 11 8 -4 18N 63W    
VP2M Montserrat NA 11 8 -4 17N 62W    
VP2V Br Virgin Is NA 11 8 -4 18N 65W    
VP5 Turks & Caicos Is NA 11 8 -5 22N 71W    
VP9 Bermuda NA 11 5 -4 32N 65W    
XE Mexico NA 10 6 -6 20N 99W 4A-4C, 6D-6J, XA-XI  
XF4 Revilla Gigedo NA 10 6 -7 18N 113W    
YN Nicaragua NA 11 7 -6 12N 87W HT, H6-H7, YN  
YS El Salvador NA 11 7 -6 14N 89W HU, YS  
YV0 Aves Is NA 11 8 -4 16N 64W    
ZF Cayman Is NA 11 8 -5 19N 81W    
Prefix: *=deleted countries ; @=likely new countries     ITU Allocations: ~=unofficial