KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TELSİZ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVINI YAPMA VE BELGE VERİLMESİ HİZMETİ

 

             1.       Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 03 Şubat 2010 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

                        KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            2- Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı belirlenerek sınav tarihinden en az 30 gün önce sitemizde duyurulacaktır.

 

                                                                                3- Süresi dolan Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi için;

 

            a) Yazılı başvuru, (Dilekçe)

            b)  Süresi dolan belgenin aslı,

            c) Bir adet fotoğraf,

            ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazı,

            d) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı

            e) İkamet adresi, İrtibat telefonu ve e-mail adresi yazılı beyanı,

            f) Belge yenileme ücreti için KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğünde tahakkuk oluşturulduktan sonra Vakıflar Bankası şubesine (50 TL) yatırılması,

 

                        4-Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;

 

           1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru, (Dilekçe)

           2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

           3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,

           4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru, ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir.

           5) Eski belgesi olanlar belgelerini gönderecek.

            Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

                                                                                                    Posta İle Yapılacak Başvurular İçin Adres:

            Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

            Telsiz İşletme Müdürlüğü

             Beşyol Mah. İnönü Cad. No:3/1

             34295 Sefaköy/İSTANBUL 

 

           İrtibat : Nuri BODUR

           Telefon           : 0212 334 45 00  (51 33 )  / 0212 580 98 98 ( 133)

           Fax                 : 0212 579 76 25

           E-mail             : amatortelsiz@kiyiemniyeti.gov.tr

 

 

           A- AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI;

           Sınavın kesin saati Sınavın yapılacağı yer ve salon adresleri sınavın yapılacağı tarihten en az 10 gün önce KEGM Web sayfasından duyurulacaktır. B- Sınavın yapılacağı iller:

           Başvurulara göre değişmekte ve buradan ilan edilmektedir. C- Sınav başvuru koşulları;

           Amatör Telsizcilik Sınavını Yapma ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 12 nci Maddesine göre;   MADDE 12

           (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.

           (2) Sınav başvuruları sınav tarihinden on iş günü öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.

           (3) Amatör Telsizcilik Sınav başvuruları KEGM Web sayfası üzerinden veya e-devlet kapısından elektronik ortamda yapılabileceği gibi (On Line Başvuru İçin Tıklayınız) adayların KEGM Web sayfasından temin edecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla da yapabilirler. (Posta ile başvuru formu için tıklayınız.)

           (4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta veya dernekler aracılığıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.

           (5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.

           (6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

           Amatör Telsizcilik Sınavını Yapma ve Belge Verilmesi Hizmeti Yönetmeliğinin 16’ncı Maddesinin, 8 inci bendine göre Haberleşme, Elektrik, Elektronik ve Fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar. Yukarıda belirtilen bölümlerden birisini bitiren adaylar sınav başvuru formu ekinde bunu belgelemeleri gerekmektedir. KEGM Web sayfası üzerinden veya e-devlet kapısından elektronik ortamda olan müracaatlarda belge, Scanner’dan taratılarak, posta ile müracaatlarda ise adrese gönderilecektir. KEGM Web sayfası üzerinden veya e-devlet kapısından elektronik ortamda başvuru yapan adaylar vesikalık resimlerini Scanner’dan taratarak, Posta yolu ile sınav başvurusu yapan adaylar ise bir adet vesikalık resimlerini adrese göndereceklerdir.

           KEGM Web sayfası üzerinden veya e-devlet kapısından elektronik ortamda başvuru yapan adaylar “ön kayıt işleminiz tamamlanmıştır” İbaresinden sonra, sınav giriş ücretini TC kimlik numarası ile vakıflar bankası şubelerinden herhangi birine yatıracaklar, bu işlemden sonra adaylara sınav başvurularının Kabul veya Ret edildiğine dair e-mail ve/veya SMS ile bilgi mesajı gönderilecektir. Posta ile müracaat edecek adaylar ise KEGM Web sayfasından temin edecekleri başvuru formunu doldurmaları, söz konusu formu postaya vermeden önce sınav giriş ücretini ödemek için, KEGM ile irtibat kurarak kayıt numarası almaları ve herhangi bir Vakıflar Bankası şubesine T.C. kimlik numarasını belirterek, sınava giriş ücretini ödemeleri, başvuru formu ile ödendi makbuzunu aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. Sınav giriş ücreti öğrenci ve engelliler için 20 TL Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır. Diğer adaylar için sınav giriş ücreti 40 TL’dir. Not: Şehit eşi ve çocukları, Gazi, eşi ve çocukları ile engelli ve öğrenciler durumlarını belirten belgeleri Elektronik ortamda yapılan müracaatlarda Scanner’dan taratılarak KEGM Web üzerinden veya e-devlet kapısından, posta ile yapılan müracaatlarda ise adrese göndereceklerdir.

 

           Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü Beş yol Mah. İnönü cad. No:3/1          

           34295 Sefaköy/İSTANBUL

 

           İRTİBAT               : NURİ BODUR 

           TELEFON             : 0212 580 98 98/133  -  0212 334 45 00/133

           FAKS                     : 0212 579 76 25

 

ADRES;

           Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü DHMİ Atatürk Hava Limanı E Kapısı 34 630 Sefaköy/İSTANBUL

İRTİBAT BİLGİLERİ;

           TEL: 0212 580 98 98 (133) / 0212 334 45 00 (133)

           FAX: 0212 579 76 25

           E-MAİL: amatortelsiz@kiyiemniyeti.gov.tr

 

SINAVLAR NASIL DÜZENLENİR?

 

Sınav ilanı

 

           (1) Amatör telsizcilik sınavları KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır.

           (2) Sınav yer ve zamanı sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanır.

Sınav başvurusu ve değerlendirme

           (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.

           (2) Sınav başvuruları sınav tarihinden on gün öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/ B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.

           (3) Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir.

           (4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta veya dernekler aracılığıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.

           (5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.

           (6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Sınav komisyonu

           (1) Sınav, KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından yapılır.

Sınav konuları

           (1) Sınav müfredatının genel özellikleri şunlardır:

           a) A ve B sınıfı: Bütün ilgili amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

           b) C Sınıfı: Pratik ve temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

Sınav başvuru ücreti

           (1) Adaylardan Yönetim Kurulunca belirlenen sınav giriş ücreti alınır.

Sınav yönetimi

           (1) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli yüz sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.

           (2) Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz.

           (3) Adaylar, aday listesi üzerinden kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır.

           (4) Sınav süresi iki saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi gibi durumlar tutanakla belgelendirilir.

           (5) Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.

           (6) Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez.

           (7) Sınav kâğıtları veya elektronik ortamda yapılan sınav verileri iki yıl saklanır.

           (8) Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

           (9) Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

           (10) Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyuru

           (1) Sınav, sınav komisyonunca on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasında ilan edilir.

ÇAĞRI İŞARETLERİNİN TAHSİSİ NASIL YAPILIR?

           Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile organizasyonlara çağrı işareti tahsis edilir.

           Kurulan her istasyon için ayrı çağrı işareti verilir.

Çağrı işaretlerinin yapısı

           (1) Çağrı işaretleri; ön ek, bölge numarası ve son ek olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

           (2) Ön ek; TA, TB, TC veya YM harf grubundan;

           a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TA,

           b) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilere TB,

           c) Amatör telsizciler veya organizasyonlar tarafından; yarışma, özel günler, kutlama ve anma günleri için geçici olarak kurulan istasyonlara TC,

           ç) Organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına YM, ön eki ile başlayan çağrı işareti tahsis edilir.

           (3) Bölge numarası; çağrı işaretinin üçüncü karakteri olup ek-1’deki listeye göre verilir.

           (4) Son ek; bölge numarasından sonra gelen en az bir, en çok üç harften oluşan harf grubudur.

           a) Amatör telsiz derneklerine, ilk harfi K olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

           b) Eğitim ve öğretim kurumlarına, ilk harfi X olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

           c) Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara, ilk harfi E olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

           ç) İzcilik kuruluşlarına, ilk harfi S olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

           d) Araştırma kurumlarına, ilk harfi R olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

           e) Bu fıkranın a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılanlar dışında kalan organizasyonlara, ilk harfi V olan ve en az iki en fazla üçlü harf grubundan oluşan son ek tahsis edilir.

           (5) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç aydan az süre için Türkiye’ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizciler, kendi ülkelerinden aldıkları çağrı işaretlerinin başına;

           a) A sınıfı muadili belgeye sahip olanlar TA, B ve C sınıfı olanlar TB ön ekini,

           b) Bulundukları bölge numarasını,

           c) “/” (ayırma) işaretini ilave ettikten sonra oluşan çağrı işaretlerini kullanarak telsiz haberleşmesi yapabilirler.

           (6) Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden üç ay ve daha fazla süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen ve telsiz haberleşmesi yapmak isteyen amatör telsizcilere, ülkelerinden aldıkları belge sınıfına uygun, TA veya TB öneki ile başlayıp, bulundukları yerin bölge numarasını içeren ve son eki Z harfi ile başlayan üçlü harf grubundan oluşan çağrı işareti tahsis edilebilir.

           (7) SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz.

           (8) KEGM hizmet gereği son ek harf gruplarının tahsisini durdurabilir, kullanıma açabilir.

           (9) Son eklerde üçlü grupların tamamen kullanılmasını müteakip dörtlü grupların verilmesine geçilebilir.

Belgenin yenilenmemesi, iptali veya ölüm ile organizasyonların feshi hallerinde çağrı işareti tahsis işlemleri

           (1) Çağrı işaretlerinin;

           a) Amatör telsizcilik belgesinin süresi sonunda yenilenmemesi,

           b) Organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi,

           c) Bölge değişikliği,

           ç) KEGM tarafından belge veya çağrı işaretlerinin iptali,

           d) Sahibinin kullanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde on yıl süre ile tahsis edilmez.

           (2) Çağrı işaretinin tahsis edildiği amatör telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması halinde, amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, vasi ya da varislerden hak sahibi olduğunu belgeleyen, aynı bölgede ikamet eden ve eşdeğer amatör telsizcilik belgesi sahibi olan müracaatçıya bu çağrı işareti tahsis edilebilir.

Özel etkinlikler için geçici çağrı işareti tahsisi

           (1) Amatör telsizcilik topluluğu ya da daha büyük bir kitleyi ilgilendiren özel gün ve durumlarda KEGM tarafından uygun görülmesi halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu durumda özel günlere ilişkin olmak üzere ön ekten sonra rakam grubu verilebilir ve son ekte kısıtlama aranmaz.

           (2) Talepler özel etkinlik tarihinden en az on gün önce KEGM’ne ulaştırılır.

           (3) Özel etkinlikler için 60 güne kadar çağrı işareti tahsis edilebilir. Bu süre en çok 60 gün uzatılabilir.

Son ek tahsisi

           (1) Amatör telsizcilere üç karakterli son ek tahsisi yapılır.

           (2) Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olanlara boşta bulunan tek karakterli son ekler tahsis edilebilir.

Adres ve çağrı işareti değişiklikleri

           (1) İkamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini üç ay içinde KEGM’ne bildirmek zorundadır.

           (2) Amatör telsizcilik belgesi için yapılan başvuruda beyan edilen ikamet adresi farklı bir bölge içinde kalacak şekilde değişen amatör telsizciler/organizasyonlar ile faaliyet konusu değişen organizasyonlar amatör telsizcilik faaliyetlerine devam edebilmek için üç ay içerisinde müracaat ederek yeni çağrı işareti tahsisi ve belge

Yenilenmesi talebinde bulunmak zorundadır. Ancak mevcut çağrı işaretlerini değiştirmek istememeleri halinde ise; KEGM’ne bildirilmek kaydıyla, değişen bölge rakamını (/) işaretinden sonra eklemek koşulu ile mevcut çağrı işaretini kullanabilirler.

           (3) Çağrı işaret değişikliği talepleri, bu madde ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri gözetilerek karşılanır.